10 năm thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Đời sống & Lao động | Mai Liễu | 09:11 19/07/2019

LDNA+ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là một trong các chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội. Chính sách này là một công cụ quản trị thị trường lao động, với mục tiêu hỗ trợ người lao động bảo vệ vị trí việc làm, duy trì việc làm, phòng tránh thất nghiệp. Bên cạnh đó, nếu gặp rủi ro về việc làm, chính sách BHTN có các biện pháp nhằm thay thế, bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi thất nghiệp.

Quan trọng hơn nữa là có các biện pháp để hỗ trợ NLĐ tham gia học nghề để nâng cao trình độ kỹ năng nghề hoặc chuyển đổi nghề nghiệp; tư vấn, giới thiệu việc làm để người thất nghiệp nhanh chóng tìm được việc làm mới, đồng thời, người thất nghiệp còn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội.

 

Từ cuối năm 2009, hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) cả nước được giao nhiệm vụ tiếp nhận đăng ký hồ sơ, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Tháng 11/2009, phòng  BHTN thuộc Trung tâm DVVL Nghệ An được thành lập. Từ đây, trung tâm đã chủ động bố trí, sắp xếp những cán bộ, nhân viên có đủ trình độ năng lực chuyên môn, kỹ năng tư vấn, tinh thần phục vụ tận tình để trực tiếp giải quyết chế độ cho người lao động. Là chính sách mới nên Trung tâm DVVL Nghệ An đã thường xuyên thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách BHTN đến người lao động và các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tham gia đóng BHTN trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm DVVL đã bố trí những cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn và kỹ năng tư vấn tốt trực tiếp giải quyết chế độ cho người lao động - Ảnh: Mai Liễu

Nghệ An có đặc thù là tỉnh có số lượng lớn lao động làm việc tại các khu công nghiệp ở Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh … Những năm gần đây, một số lượng lớn lao động đã quay trở về quê tìm việc làm. Bên cạnh đó, trên địa bàn có những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khó khăn, thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm lao động. Vì vậy số lượng người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng ngày càng tăng. Từ năm 2010 đến 2018, Trung tâm DVVL Nghệ An đã tiếp nhận giải quyết 74.854 hồ sơ hưởng TCTN, số tiền chi trợ cấp thất nghiệp 632.291.235.518 đồng, số lao động được tư vấn nghề và việc làm 71.840 người.  Mặc dù, khối lượng công việc lớn, số người lao động đến làm thủ tục đông, nhưng tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm DVVL Nghệ An luôn phát huy trách nhiệm, lắng nghe ý kiến của người lao động để giải quyết chế độ nhanh chóng và thuận tiện, đảm bảo phương châm ba đúng: "đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng thời hạn".

Người lao động được hướng dẫn, tư vấn tận tình khi đến giải quyết chế độ tại Trung tâm DVVL Nghệ An

Ngày 1/1/2015 Luật Việc làm có hiệu lực thi hành, trong đó quy định về chính  sách BHTN được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội với một số điểm mới như mở rộng đối tượng tham gia BHTN; quy định rõ 4 chế độ bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Thực hiện theo Luật việc làm, Trung tâm DVVL Nghệ An đã tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, triển khai tất cả các mặt hoạt động nhằm cung cấp các dịch vụ về tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề và giải quyết chế độ BHTN cho người lao động...

Đặc biệt để đảm bảo gắn kết giữa 2 cơ quan là Sở LĐTB&XH và BHXH Nghệ An trong quá trình thực hiện chính sách BHTN trên địa bàn, Trung tâm DVVL Nghệ An đã tham mưu để 2 ngành này ban hành văn bản số 3323 HDLN/SLĐTBXH-BHXH hướng dẫn liên ngành về phối hợp thực hiện chính sách BHTN trên địa bàn tỉnh. Trung tâm đã chủ động phối hợp với BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh, ngân hàng thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp qua thẻ ATM, trả thẻ BHYT cho người lao động vào ngày trả kết quả một cách thuận lợi. Đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách BHTN; kịp thời phát hiện 1.839 lao động không đủ điều kiện hưởng, lập thông báo trả lại hồ sơ cho người lao động; xử lý thu hồi 155 trường hợp lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp có việc làm nhưng không trung thực khai báo về tình trạng việc làm, với số tiền 725 triệu đồng; định kỳ thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo

Trung tâm DVVL Nghệ An phối hợp với ngân hàng để chi trả trợ cấp thất nghiệp qua thẻ 

Những năm qua,Trung tâm DVVL Nghệ An đã quan tâm đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết chính sách BHTN, tư vấn GTVL, nhờ đó đã nâng cao tính chính xác trong công tác giải quyết hồ sơ hưởng BHTN, đồng thời kết nối hỗ trợ GTVL cho người lao động. Đầu năm 2017 Trung tâm DVVL Nghệ An đã đưa vào vận hành hệ thống một cửa liên thông để giải quyết chế độ BHTN cho người lao động thuận lợi, kịp thời. Thực hiện mô hình một cửa liên thông, Trung tâm đã thực hiện đón tiếp và trực tiếp cung cấp các dịch vụ việc làm đến với tất cả người lao động khi đến giao dịch tại Trung tâm. Trong đó đẩy mạnh công tác nắm bắt khả năng, nhu cầu của người lao động, tư vấn giới thiệu việc làm, tư vấn nghề, tư vấn chính sách về lao động việc làm, bảo hiểm thất nghiệp. Giải quyết BHTN gắn với giới thiệu việc làm cho người lao động, nhằm giúp người lao động tìm được việc làm mới, nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động.

Để giúp người lao động thuận tiện trong nộp hồ sơ hưởng chính sách BHTN, ngoài trụ sở chính tại số 201,  đường Phong Định Cảng, TP Vinh, Trung tâm đã đưa vào hoạt động 3 văn phòng đại diện tại các địa phương như Diễn châu, Anh Sơn, thị xã Thái Hòa. Ngoài việc thực hiện chế độ BHTN cho người lao động, Trung tâm còn tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề cho người lao động, tăng cường tổ chức các cuộc hội chợ, hội thảo; các phiên giao dịch việc làm; liên kết với các cơ sở dạy nghề có uy tín và chất lượng trong và ngoài tỉnh để tổ chức hỗ trợ học nghề cho người lao động; giúp người lao động sớm quay lại thị trường lao động.

Rất đông người lao động tại các phiên giao dịch tư vấn việc làm

Công tác tư vấn GTVL và đào tạo nghề cho lao động nói chung và người hưởng TCTN nói riêng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trung tâm sử dụng nhiều hình thức tư vấn phù hợp với người lao động như: tư vấn trực tiếp, tư vấn trực tuyến qua mạng Internet, thư điện tử. Ngoài ra, Trung tâm còn tích cực tổ chức các hoạt động tư vấn việc làm với nhiều hình thức phong phú như tổ chức tư vấn tập trung, tổ chức hội thảo, hội nghị, mở nhiều phiên giao dịch việc làm lưu động tại các xã ,phường,thị trấn; tổ chức phiên giao dịch việc làm vào ngày 10 và 25 hàng tháng  để phục vụ cho người lao động nói chung và đối tượng BHTN nói riêng. Số lượt người được tư vấn đạt tỷ lệ cao, tỷ lệ được giới thiệu việc làm ngày càng tăng. Việc tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm được thực hiện làm nhiều lần cho người lao động khi có nhu cầu, bằng các công việc cụ thể: Tư vấn lần đầu cho hơn 71.840 người, trong quá trình hưởng bảo hiểm thất nghiệp, hằng tháng, trung tâm theo dõi về việc thông báo tìm kiếm việc làm của người lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp để gắn với công tác tiếp tục tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 150 ngàn lượt người lao động BHTN có nhu cầu tìm kiếm việc làm mới.

Để công tác tư vấn GTVL đạt hiệu quả thì công tác tổ chức thu thập thông tin việc làm trống và thông tin về thị trường lao động được chú trọng. Đây là một trong những công việc thường xuyên nhằm tạo nguồn cơ sở dữ liệu cho cung - cầu lao động. Thông tin dữ liệu việc làm mới được thực hiện cập nhật, lấy từ các doanh nghiệp, người sử dụng lao động đến đăng ký tuyển dụng tại trung tâm, sàn giao dịch việc làm, đăng ký trực tuyến trên website Vieclamnghean.vn, sau đó thống kê và lập bảng danh sách việc làm trống để tư vấn, thông tin đến người lao động.

Bên cạnh nhiệm vụ tư vấn giới thiệu việc làm thì đào tạo nghề  có ý nghĩa rất quan trọng để người thất nghiệp nâng cao tay nghề hoặc chuyển đổi nghề nghiệp, sớm có cơ hội tìm được việc làm. Để làm tốt công tác đào tạo nghề, Trung tâm đã tổ chức tư vấn cho người lao động ngay từ lúc người lao động đến nộp hồ sơ, với nhiều hình thức tư vấn nhóm, tư vấn chuyên sâu kết hợp với các hình thức tuyên truyền khác. Mặt khác Trung tâm liên kết với các cơ sở đào tạo nghề có uy tín trong tỉnh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng nhu cầu của người lao động. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động là một chế độ mới của chính sách BHTN được qui định tại điều 42 Luật Việc làm. Đây là một chế độ hỗ trợ người lao động thông qua người sử dụng lao động để phòng ngừa nguy cơ thất nghiệp khi người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Nhưng đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa có người sử dụng lao động đến để làm thủ tục hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Ông Hồ Văn Hùng – Giám đốc Trung tâm DVVL Nghệ An cho biết: “Việc thực hiện chính sách BHTN tại Trung tâm luôn kịp thời chính xác và đảm bảo phương châm ba đúng: đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng thời hạn, được người lao động ghi nhận và đánh giá cao. Vì vậy, trong suốt 10 năm thực hiện chính sách BHTN tại đơn vị, chưa từng để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo nào của người lao động về tinh thần, thái độ phục vụ cũng như việc giải quyết chế độ cho người lao động không đúng quy định của Nhà nước”.


(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO