Cần xem xét thấu đáo động cơ vào Đảng

Thời sự | Trương Công Anh | 08:47 19/03/2019

LDNA+ Ngày 21/1/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng... có nhiều nội dung, trong đó nâng cao chất lượng đảng viên là nội dung không thể thiếu.

Cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương để cho ý kiến về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng

 

Nâng cao chất lượng đảng viên phải tiến hành đồng thời, đồng bộ 3 khâu của một quá trình của một tổng thể. Đó là: chất lượng kết nạp đảng viên mới, chất lượng giáo dục, rèn luyện và quản lý đảng viên; và rà soát sàng lọc đảng viên ai không còn đủ tư cách thì kiên quyết và kịp thời đưa họ ra khỏi Đảng. Sau đây xin được trao đổi về nội dung kết nạp đảng viên.
Về công tác kết nạp đảng viên, bản chỉ thị nêu: “Chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng...”.
1. Ở bất cứ giai đoạn (thời kỳ) nào thì đều phải giải quyết đúng mối quan hệ giữa số lượng đảng viên với chất lượng đảng viên, trong đó, chất lượng có ý nghĩa quyết định. Do vậy, kết nạp đảng viên phải theo phương châm “quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Cho đến những năm gần đây, số lượng đảng viên của Đảng phải nói là đã rất đông. Đảng bộ Nghệ An ta năm 2016 đã có đến 185.417 đảng viên (số liệu do Ban Tổ chức Tỉnh ủy cung cấp) tức là gấp đến 37 lần số lượng đảng viên của toàn Đảng khi Cách mạng tháng Tám 1945 nổ ra.
Vậy với Đảng bộ Nghệ An có cần kết nạp thêm đảng viên nữa không? Câu trả lời là cần. Bởi vì, vẫn còn những thôn, những bản số lượng đảng viên còn quá ít, thậm chí là thôn là bản “trắng”. Ở những địa phương này việc kết nạp đảng viên phải chú trọng về số lượng, trong lúc đó chất lượng có thể (và phải) cân nhắc cho phù hợp. Ngược lại ở những địa phương, cơ quan, đơn vị số lượng đảng viên đã đông thì kết nạp đảng viên phải hết sức coi trọng về chất lượng không chạy theo số lượng, không quá phụ thuộc vào chỉ tiêu mỗi năm mỗi tổ chức cơ sở đảng phải kết nạp được mấy đảng viên mới. Một chỉ tiêu mà lâu nay khi xem xét phân loại tổ chức Đảng thường được đem ra cân nhắc.
2. Đảng ta đã một Đảng cầm quyền, nên việc xem xét động cơ vào Đảng là vô cùng hệ trọng.
Khi Đảng chưa cầm quyền vào Đảng là “gươm kề cổ, súng kề tai” (Tố Hữu). Khi Đảng có chính quyền nhưng đang lãnh đạo kháng chiến để giữ chính quyền vào Đảng là “đứng mũi, chịu sào” nơi mũi tên hòn đạn, là sẵn sàng chấp nhận hi sinh xương máu. Vào Đảng lúc ấy tuyệt nhiên không có bất cứ lợi ích cá nhân nào, ngoài lợi ích chung của nước, của dân, của Đảng.
Bây giờ khác lắm rồi. Không phải không có ai đó coi vào Đảng là để tiến thân, để kiếm quyền, kiếm lợi ích cá nhân. Động cơ vào Đảng của họ là cơ hội, vụ lợi. Dù họ có lý lịch “cực đẹp”, dù họ có nhân thân cực tốt, dù họ có học vấn, bằng cấp cao, dù họ có tài năng, dù họ luôn tỏ ra là thiết tha... nếu kết nạp họ vào Đảng chỉ làm cho Đảng yếu thêm mà thôi. Họ sẽ làm hại thanh danh và uy tín của Đảng mà thôi.
Bởi vậy khi nói về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên phải xem xét chất lượng thật của động cơ vào Đảng.
3. “Chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng” là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, tức là của mọi tổ chức Đảng.
Song, việc thực hiện nhiệm vụ chung này không thể chỉ với một “bài thuốc” chung. Mỗi địa phương, mỗi loại hình tổ chức cơ sở Đảng phải có “bài thuốc” riêng phù hợp.
- Với các địa phương đặc thù, với các doanh nghiệp, với các đơn vị quân đội ở biên giới, hải đảo, tổ chức đảng, cấp ủy phải dày công tìm những người ưu tú trong quần chúng giác ngộ họ, bồi dưỡng họ, thuyết phục họ, thử thách và rèn luyện họ... để họ tự nguyện vào Đảng và kết nạp họ vào Đảng. Họ sẽ là những “hạt giống đỏ” của địa phương, doanh nghiệp, đơn vị.
- Còn với các tổ chức Đảng trong cơ quan thuộc hệ thống chính trị (từ cấp cơ sở đến các cơ quan trung ương) thì đều phải dày công là không để bất cứ ai mang động cơ vụ lợi, cơ hội “chui” được vào Đảng. Chất lượng kết nạp đảng viên có nhiều tiêu chí, tiêu chuẩn nhưng chất lượng chính trị là số một là trên hết là trước hết.
Kết nạp đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Đảng. Và, có vẻ như đã có “nếp”. Nhưng, đã đến lúc phải xem xét lại cái “nếp” đã có này để kết nạp đảng viên bây giờ và sau này đáp ứng được đòi hỏi khách quan của một Đảng cầm quyền.

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO