“Chớ lên mặt làm quan cách mạng”

Thời sự | Trương Công Anh | 11:23 29/08/2019

LDNA+ “Sau 80 năm bị áp bức, bị bóc lột, và dưới chính sách ngu dân của thực dân Pháp, các bạn và tôi, chúng ta đều chưa quen với kỹ thuật hành chính. Nhưng điều đó không làm cho chúng ta lo ngại. Chúng ta vừa làm vừa học, vừa học vừa làm. Chắc rằng chúng ta sẽ phạm khuyết điểm, nhưng chúng ta sẽ sửa chữa, chúng ta có can đảm sửa chữa khuyết điểm. Với lòng yêu nước và yêu nhân dân sâu sắc, tôi chắc chúng ta sẽ thành công” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4 trang 7).

Đó là phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
 

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Những lời nói ngắn gọn ấy chứa đựng nhiều điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn khẳng định trong đó điều khẳng định sau cùng: “Với lòng yêu nước và yêu nhân dân sâu sắc, tôi chắc chúng ta sẽ thành công” là tư tưởng và niềm tin xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng, về đạo đức, về Đảng, về người cách mạng... đảm bảo thành công để nước nhà được độc lập, nhân dân được tự do.
24 năm sau, ngày 2/9/1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “từ biệt thế giới này”. “Vĩnh biệt chúng ta Bác Hồ có để lại cho Đảng ta, cho toàn thể đồng bào và chiến sĩ 2 miền Nam - Bắc một bản di chúc lịch sử” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12, trang 512 và 520).
Mở đầu bản Di chúc lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết:
“Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn.
Đó là một điều chắc chắn” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12 trang 509).
Kế đó Người viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền”. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng...” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12 trang 509).
Thắng lợi hoàn toàn sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, Tổ quốc độc lập, thống nhất đưa Đảng ta giữ địa vị là Đảng cầm quyền với toàn vẹn nội hàm “cầm quyền” trong cả nước. Bởi vậy, đây là lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền”. Ngay sau điều khẳng định này Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”. Điều căn dặn này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết và nói rất sớm, viết và nói rất nhiều lần. Ngay từ “Đường kách mệnh” (năm 1927) Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh mở đầu cuốn sách đã viết: “Tư cách một người cách mệnh” trong đó có những nội dung thuộc đạo đức như: cần kiệm, vị công vong tư, không hiếu danh, không kiêu ngạo, hi sinh, ít lòng tham muốn về vật chất... Ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công Người đã nhiều lần nhắc nhở rằng chớ có lên mặt làm quan cách mạng.
Tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đảng ta là đạo đức, văn minh”. Nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1969) Người viết bài: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.
Điểm lại một cách tóm tắt như trên để ta hiểu thấu đáo vì sao ngay sau điều khẳng định: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền” Chủ tịch Hồ Chí Minh lại căn dặn: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”.
Bác Hồ căn dặn lại như thế còn là sự nhắc nhở Đảng ta rằng: khi đã là một Đảng cầm quyền phải hết sức tỉnh táo, để ngăn ngừa những căn bệnh do quyền lực, do có quyền lực mà Đảng nói chung, mỗi đảng viên cán bộ nói riêng có thể mắc phải.
Ngay sau ngày toàn thắng: đất nước thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, ngay những năm đầu tiên Đảng ta cầm quyền để xây dựng chế độ mới, Đảng đã phạm phải những sai lầm đó, mắc phải căn bệnh quyền lực. Đó là bệnh kiêu ngạo cộng sản, chủ quan duy ý chí, quan liêu. Với bản chất của một Đảng cách mạng chân chính, Đảng ta với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật đã nhận ra những sai lầm, khuyết điểm của Đảng, với trách nhiệm của một Đảng cầm quyền, đã khởi xướng công cuộc đổi mới và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước.
Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước vượt qua khủng hoảng KTXH, phá thế bị bao vây và cô lập đưa đất nước đi lên với vị thế như hôm nay. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ổn định về chính trị, kinh tế phát triển và có tiếng nói được cộng đồng khu vực, cộng đồng quốc tế tôn trọng. Những thành tựu có ý nghĩa lịch sử và thời đại của công cuộc đổi mới đã chứng tỏ rằng: năng lực và hiệu quả “cầm quyền” của Đảng ta đã được khẳng định, được lịch sử và toàn thể dân tộc Việt Nam ghi nhận.
Bên cạnh, cùng với điều khẳng định nói trên, cùng với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, dẫu đau xót chúng ta vẫn phải thừa nhận một sự thật khác: một bộ phận không nhỏ, trong đó có cả ở cán bộ cấp cao của Đảng và nhà nước ta đã suy thoái về tư tưởng chính trị về đạo đức lối sống.
Thực trạng đau xót nói trên được Đảng ta nhận ra khá sớm. Nhưng việc sửa chữa khắc phục nó lại quá chậm. Các bài thuốc “để ngăn ngừa, ngăn chặn, và chữa trị căn bệnh “suy thoái” trong Đảng, trong nhà nước ta một thời gian dài đã tỏ ra không mấy hiệu quả. Phải đến Đại hội lần thứ XII của Đảng, với tấm lòng yêu nước, yêu nhân dân sâu sắc, với bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức của “Đảng cầm quyền” Đảng ta có tìm được những “phương thuốc” đúng, và nhất là đã chung lòng, chung sức hành động, biết hành động để giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu chống giặc nội xâm.
Có thể nêu ra mấy phương thuốc rất cơ bản sau đây: Là Đảng cầm quyền, Đảng ta phải được xây dựng và chỉnh đốn không chỉ về chính trị, tư tưởng, tổ chức mà còn phải được xây dựng và chỉnh đốn Đảng về đạo đức.
Là Đảng cầm quyền, Đảng ta phải có tổ chức và cán bộ là “then chốt” của “then chốt”. Phải tìm ra và sửa chữa cho được những sai lầm về tổ chức và cán bộ mới ngăn chặn được căn bệnh “suy thoái”.
Là Đảng cầm quyền, Đảng phải thường xuyên kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ đối với mọi tổ chức, mọi cá nhân trong bộ máy quyền lực. Phải nhốt quyền lực trong lồng cơ chế. Không để quyền lực sổng ra ngoài tầm kiểm tra giám sát.
Là Đảng cầm quyền mọi đảng viên và nhất là mọi cán bộ đều phải nêu gương. Cán bộ càng ở cấp cao càng phải thực hành nêu gương ngay từ những việc nhỏ nhất.
Là Đảng cầm quyền càng phải chăm lo nâng cao chất lượng đảng viên, chú trọng xem xét động cơ phấn đấu vào Đảng, động cơ phấn đấu vào cấp ủy.
Kết quả của cuộc chiến đấu chống giặc nội xâm thời gian qua tuy mới là bước đầu nhưng đã cho Đảng ta những bài học quý giá để tiếp tục đạt đến những kết quả mang tính quyết định. Từ đó Đảng ta giữ vững vai trò Đảng lãnh đạo, làm tròn trách nhiệm của Đảng cầm quyền trước Tổ quốc và dân tộc.
Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, toàn Đảng và mỗi đảng viên, cán bộ thành kính báo cáo trước anh linh Người những điều đã làm được đồng thời thành tâm nhận lỗi với Bác về những gì chưa làm tốt, nhất là điều căn dặn của Bác: Đảng ta là một Đảng cầm quyền.

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO