Chọn việc phù hợp có lợi cho đoàn viên và tổ chức

Công đoàn | Nguyễn Tử Phương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh | 09:50 14/10/2019

LDNA+ Cách đây 70 năm Bác Hồ đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên báo Sự thật số 120 ra ngày 15/10/1949 với bút danh “XYZ”. Bài báo tuy ngắn gọn nhưng hết sức súc tích, có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn, thể hiện tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta về công tác dân vận trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng.

 
70 năm qua, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, cùng với Đảng bộ và nhân dân Nghệ An, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Nghệ An luôn làm theo những lời dạy của Bác, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đồng lòng chung sức cùng đồng bào và chiến sĩ trong tỉnh lập nên những thành quả to lớn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổ chức công đoàn luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động - Ảnh: Hoàng Yến

 

Trong thời kỳ kháng chiến, nhiều cán bộ, đảng viên là những người cùng lăn lộn, sống chết, đồng cam cộng khổ với dân. Chính sự gắn bó máu thịt giữa cán bộ với nhân dân, với người lao động đã trở thành sức mạnh vật chất và tinh thần làm nên những chiến thắng góp phần cùng toàn dân đánh bại hai đế quốc to là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nhân dân tỉnh Nghệ An luôn tự hào đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chiến lược mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra.
Trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, theo tư tưởng dân vận và đặc biệt là theo bài báo của Bác, công tác dân vận tiếp tục phát huy tác dụng và đạt được những thành quả to lớn, thiết thực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân.
Tuy nhiên, trước những thay đổi, tác động của cơ chế kinh tế mới, công tác dân vận nhiều nơi, nhiều lúc không đáp ứng được nhu cầu cách mạng, trong đó có cả công tác vận động trong công nhân, viên chức, lao động của tổ chức công đoàn. Là cán bộ công đoàn cũng như cán bộ chuyên trách trong khối cơ quan dân vận, chúng ta nhiều lúc chưa thực sự tâm huyết, muốn làm “lính chính quyền” hơn làm “quan đoàn thể”, không sâu sát, không hiểu đoàn viên, người lao động, vì vậy đã xảy ra tình trạng xây dựng kế hoạch không sát thực tiễn; tổ chức hoạt động không theo ý nguyện của đoàn viên; không đại diện, bảo vệ được người lao động; không giúp được đoàn viên, lao động vững vàng hơn trong cuộc sống, trong công việc hay khi gặp khó khăn. Nên nhiều người đặt ra câu hỏi: Vào công đoàn người lao động được gì?; và một thời gian dài vì phải luôn phụ thuộc chuyên môn nên câu nói “ăn theo, nói leo” cứ luôn đeo đẳng.
Từ thực tiễn hoạt động, với yêu cầu tự đổi mới, nâng chất lượng để cạnh tranh, hội nhập, nghiên cứu, vận dụng tư tưởng dân vận của Bác, Công đoàn Nghệ An xác định đoàn viên, công đoàn cơ sở là sự sống còn của tổ chức, đoàn viên mạnh, công đoàn cơ sở mạnh thì tổ chức công đoàn mới mạnh, bởi “quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Từ đó tập trung đầu tiên cho công tác tập hợp phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở các loại hình, đặc biệt là trong doanh nghiệp. Hàng năm đều tổ chức khảo sát nắm rõ tình hình, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, vận dụng nhiều hình thức để tiếp cận và vận động thành lập CĐCS. Xác định CĐCS là nơi trực tiếp chuyển tải mọi chủ trương, nơi tổ chức mọi hoạt động, nơi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên người lao động, nên chất lượng hoạt động của CĐCS có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của tổ chức. Vì vậy, sau thành lập đã tập trung hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ, nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động, để công đoàn cơ sở trở thành hạt nhân tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động.
Để tạo được sức mạnh, tập hợp được sự tham gia của đoàn viên, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của NLĐ, trong chỉ đạo, LĐLĐ tỉnh quán triệt cho các cấp công đoàn phải chọn việc phù hợp, việc có lợi cho đoàn viên và tổ chức thì khó mấy cũng làm. Dân chủ được đặt lên hàng đầu, một số hình thức dân chủ cơ sở được tập trung chỉ đạo như: hội nghị CBCCVC đầu năm; hội nghị NLĐ tại các doanh nghiệp; tổ chức đối thoại định kỳ và đột xuất; quan tâm xây dựng và thực hiện TƯLĐTT, hệ thống nội quy, quy chế nội bộ… Một số việc thiết thực quan tâm động viên, hỗ trợ đoàn viên được tập trung triển khai như: xây nhà “Mái ấm công đoàn”; xây nhà công vụ cho giáo viên vùng sâu; tổ chức “Tết sum vầy” với nhiều phần quà cho công nhân nghỉ Tết; “Tháng Công nhân” với nhiều hoạt động: thay dầu xe máy miến phí, khám sức khỏe, giải nhiệt mùa hè, trao thưởng công nhân tiêu biểu, thăm hỏi công nhân khó khăn…
Xác định quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động phải được bảo vệ bằng mọi giá, trong thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo khởi kiện ra tòa các doanh nghiệp nợ đóng BHXH làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ cho NLĐ; đòi hàng trăm triệu đồng cho người lao động bị chiếm dụng chế độ khi BHXH chuyển trả qua doanh nghiệp; tư vấn cho hàng trăm người về pháp luật, về chế độ chính sách; thành lập tổ trợ giúp pháp lý cho đoàn viên tại tòa án; thành lập các điểm tư vấn pháp luật, lập đường dây nóng để tư vấn pháp luật cho NLĐ. Khi xảy ra tranh chấp lao động, công đoàn là người có mặt đầu tiên, tập hợp ý kiến người lao động, từ đó tuyên truyền vận động, đại diện cho NLĐ, tổ chức đàm phán với chủ sử dụng lao động, để vừa đảm bảo quyền lợi người lao động, vừa phù hợp với điều kiện và quyền lợi của doanh nghiệp, ổn định tình hình, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.
Để tạo vị thế cho tổ chức công đoàn, tránh sự phụ thuộc vào chuyên môn “ăn theo nói leo” không bản lĩnh, không đại diện bảo vệ được người lao động, LĐLĐ tỉnh đổi mới một số nội dung trọng yếu:
Đối với công tác tuyên truyền giáo dục: chọn nội dung phù hợp với đối tượng; chọn cách làm phù hợp với điều kiện đoàn viên, người lao động; hoạt động VHVN, TDTT chủ yếu tập trung tại cơ sở để người lao động trực tiếp tham gia, hưởng thụ.
Đối với phong trào thi đua: tập trung vào phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, được cụ thể hóa trong từng lĩnh vực, ngành nghề. Các phong trào thi đua được chọn sao cho nội dung dễ nhớ, dễ thực hiện, thiết thực với đoàn viên và đơn vị, dễ đánh giá tổng kết, ví dụ trong kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Vệt Nam chúng tôi chọn: Mỗi công đoàn cơ sở một việc làm thiết thực, mỗi đoàn viên một việc làm tốt.
Đối với công tác cán bộ: tập trung đào tạo, bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng. Đề cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc. Đặt yêu cầu cao đối với cán bộ chuyên trách phải am hiểu về pháp luật, có kỹ năng trong hoạt động tuyên truyền vận động, có năng khiếu trong văn nghệ thể thao, am hiểu cơ sở, gần gũi, sâu sát, có tâm với tổ chức và người lao động.
Về nguồn lực tài chính trong hoạt động, thực hiện phân cấp toàn diện thu và chi, với trên 70% kinh phí công đoàn và 60% đoàn phí để lại cơ sở, để công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động. Từ nguồn tài chính này, mặc dù còn khó khăn nhưng thực sự tạo được sự chủ động căn bản cho công đoàn cơ sở để tổ chức các hoạt động, tránh sự phụ thuộc hoàn toàn vào chủ sử dụng lao động, để không làm mất đi ý chí đấu tranh cho quyền lợi NLĐ.
Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, đặc biệt là việc thực thi các cam kết của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trước áp lực cạnh tranh khi sẽ ra đời các tổ chức đại diện NLĐ khác, đòi hỏi tổ chức Công đoàn Việt Nam phải tự đổi mới, để từ đó: thiết thực, hiệu quả trong công việc; gần gũi, gắn bó, hiểu NLĐ; chăm lo được cho đoàn viên; đại diện bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ. Khi có được niềm tin của đoàn viên và người lao động, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn chắc chắn sẽ hoàn thành, bởi: “dân vận tốt thì việc gì cũng thành công”.
Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ viết bài báo “Dân vận”, cũng vào dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Bác viết bức thư cuối cùng gửi Đảng bộ và nhân dân Nghệ An, là dịp để chúng ta tiếp tục học lại bài báo, suy ngẫm, cảm nhận sâu sắc hơn về tình cảm về lòng yêu nước thương dân, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Bác về công tác dân vận. Kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang, mỗi cán bộ, đảng viên của tổ chức Công đoàn Nghệ An cần nhận thức sâu sắc rằng mình là cán bộ dân vận của Đảng, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, quyết tâm xây dựng Nghệ An ngày càng giàu đẹp văn minh như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bức thư Bác gửi Đảng bộ và nhân dân Nghệ An.

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO