Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:Đảm bảo chất lượng, đúng định hướng

06/01/18 09:23
LDNA+
Tiến tới Đại hội XVIII Công đoàn Nghệ An lần thứ, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, công đoàn các huyện, thành, thị, ngành trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương, tích cực tổ chức đại hội ở đơn vị mình đảm bảo chất lượng, thời gian, đúng định hướng.

Các đại biểu thảo luận tổ tại Đại hội Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam nhiệm kỳ 2017-2022 - Ảnh Hoàng Yến

Đảm bảo chất lượng

Tính đến ngày 28/12/2017, có 28/29 LĐLĐ các huyện, thành, thị và công đoàn ngành đã tổ chức thành công đại hội công đoàn ở đơn vị mình (riêng LĐLĐ thị xã Hoàng Mai chưa tổ chức đại hội do chưa đủ thời gian). Quá trình triển khai tổ chức đại hội của các huyện, thành, thị, ngành luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, chuyên môn về thời gian, vật chất cũng như việc chỉ đạo về công tác nhân sự của đại hội. Các ban chuyên đề của LĐLĐ tỉnh, cùng cán bộ chuyên quản thường xuyên bám cơ sở, sâu sát trong chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị được phân công phụ trách, đôn đốc hỗ trợ việc triển khai tổ chức đại hội của các đơn vị. Đồng thời chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành, thị, công đoàn ngành đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; cổ động, phát động các phong trào thi đua đã tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, CNVCLĐ và thực sự là ngày hội của đoàn viên công đoàn.
Theo ông Phạm Đức Cường - Chủ tịch LĐLĐ huyện Diễn Châu: Trên cơ sở hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, qua rút kinh nghiệm đại hội điểm của công đoàn cấp trên cơ sở, LĐLĐ huyện Diễn Châu đã xây dựng chương trình đại hội phù hợp, tránh tình trạng dành nhiều thời gian đọc báo cáo, tập trung thời gian cho phần tham luận, ý kiến tham gia của đoàn viên, nhất là thảo luận, tranh luận những mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ tới phải sát, đúng thực tế, làm sao để quyền lợi của đoàn viên ngày càng được nâng lên.
Ông Vương An Nguyên - Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam, cho biết: Do đặc thù của đơn vị phụ trách hầu hết là các CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước, thời điểm cuối năm doanh nghiệp bận nhưng chúng tôi đã quyết liệt, đôn đốc chỉ đạo các CĐCS đại hội. Công đoàn Khu kinh tế đã tổ chức đại hội đảm bảo đúng thời gian, tiến độ, các tham luận tại đại hội tập trung vào việc nâng cao chất lượng, đời sống của đoàn viên. Cùng với đó, chúng tôi tập trung tuyên truyền trước trong và sau đại hội sâu rộng.
Theo bà Lương Thị Thu Hiền - Chủ tịch LĐLĐ huyện Con Cuông thì để chuẩn bị cho đại hội công đoàn huyện có chất lượng, chúng tôi yêu cầu phần tham luận tại đại hội không nói nhiều về thành tích của đơn vị, phải có nhiều góp ý giải pháp các nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công đoàn. Trong báo cáo chúng tôi chỉ tóm tắt những việc làm được và chú trọng dành thời gian cho những kiến nghị đề xuất của đoàn viên với chính quyền, cấp ủy Đảng, công đoàn cấp trên. Công tác điều hành của đoàn chủ tịch, ban bầu cử đã bám sát vào nội dung, chương trình đại hội, nên đảm bảo về mặt thời gian và nội dung.
Định hướng cơ cấu hợp lý
Bà Phan Thị Trang - Phó ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh, cho biết: Qua công tác chỉ đạo đại hội, các đơn vị đã bám sát kế hoạch đại hội, các văn bản hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh về xây dựng văn kiện, công tác nhân sự. LĐLĐ các huyện, thành, thị, công đoàn ngành cũng đã thành lập các tiểu ban tổ chức đại hội, các thành viên tiểu ban bám sát nhiệm vụ phân công để thực hiện. Báo cáo chính trị của các đơn vị đã bám hướng dẫn, chỉ đạo của công đoàn cấp trên để xây dựng có chủ đề, bố cục phù hợp với đặc thù của đơn vị mình. Nội dung báo cáo có tính khái quát cao, kết quả đạt được phản ánh tương đối đầy đủ một số lĩnh vực, sát đúng với thực tiễn hoạt động của đơn vị, có số liệu minh họa làm rõ kết quả hoạt động; làm rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân khách quan, chủ quan của hạn chế, khuyết điểm và rút ra được một số bài học kinh nghiệm trong tổ chức triển khai hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua. Phần phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới đã xây dựng được mục tiêu, chỉ tiêu sát đúng với thực tế và đề ra các giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù hoạt động của từng huyện, ngành. Công tác nhân sự đã thực hiện theo hướng dẫn, đề án nhân sự có số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện và cơ cấu đảm bảo theo đúng Điều lệ, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn, chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh. Các huyện, ngành tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XVIII, lấy ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII cụ thể, chi tiết. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh cũng chỉ đạo các huyện, ngành thu thập thông tin trước, trong đại hội các kiến nghị đề xuất; tổ chức buổi thảo luận phải có nội dung, chương trình cụ thể, để lãnh đạo địa phương, công đoàn cấp trên trả lời các kiến nghị, đề xuất của CNVCLĐ tại đại hội. Tuy nhiên, một số huyện, ngành phần tham luận còn nói nhiều về thành tích, chưa đưa ra được nhiều giải pháp thực hiện, công tác điều hành đại hội còn lúng túng…
Ông Nguyễn Tử Phương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cho biết: LĐLĐ tỉnh đã tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các huyện, ngành tổ chức đại hội đảm bảo nội dung, chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt, nhiệm kỳ này, LĐLĐ tỉnh chú trọng về công tác nhân sự, lựa chọn những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu, có nhiệt tình, tâm huyết, sáng tạo, bản lĩnh, trách nhiệm trong hoạt động để bầu vào Ban chấp hành, với hy vọng sẽ có nhiều đổi mới, hiệu quả hơn, sáng tạo hơn để Công đoàn Nghệ An tiếp tục phát triển, xứng tầm với sự kỳ vọng và mong muốn của đoàn viên trong toàn tỉnh. Sau đại hội, các Ban chấp hành công đoàn cần sớm ổn định tổ chức, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động thật cụ thể để triển khai nghị quyết và chỉ đạo cơ sở hoạt động có hiệu quả, đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Hoàng Yến
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang