Công đoàn Viên chức Nghệ An Sôi nổi các phong trào thi đua

22/12/17 09:24
LDNA+
Bám sát chức năng nhiệm vụ của mình, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Viên chức Nghệ An đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, tích cực phối hợp chuyên môn thực hiện có hiệu quả các hoạt động, góp phần thiết thực bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn.
Đẩy mạnh cải cách hành chính
Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Viên chức Nghệ An luôn đặt nhiệm vụ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên là ưu tiên hàng đầu. Một trong những kết quả nổi bật nhất của CĐVC tỉnh là đã tham gia giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến cán bộ, CCVCLĐ và tổ chức công đoàn. Cụ thể, hằng năm, CĐVC tỉnh đã chỉ đạo 100% CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ công chức bảo đảm đúng quy trình, thời gian và nội dung. Thông qua hội nghị đã phát huy quyền dân chủ của cán bộ CCVCLĐ, đồng thời tăng cường khối đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị cũng như phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong thực hiện chức năng giám sát, đại diện cho người lao động. Trên cơ sở nội dung hội nghị cán bộ công chức, các CĐCS đã phát huy vai trò của mình trong việc tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giám sát có hiệu quả việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động.

Công đoàn Viên chức Nghệ An tặng quà cho trẻ em nghèo học giỏi huyện Kỳ Sơn năm 2016

Một trong những nhiệm vụ nữa mà CĐVC Nghệ An chú trọng trong quá trình hoạt động là công tác cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở và hình ảnh người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết các loại hồ sơ giấy tờ, thủ tục, thường xuyên tiếp xúc với người dân, cơ quan, doanh nghiệp như BHXH tỉnh, Cục Hải quan, Sở KH&ĐT… phong trào phát huy sáng kiến cải cách hành chính để ứng dụng vào hoạt động cũng được thực hiện rất bài bản, hiệu quả. Với những sáng kiến về cải cách hành chính đã góp phần quan trọng tạo sự thay đổi trong cách thức làm việc của cơ quan nhà nước, thổi luồng tư duy mới về ứng dụng công nghệ thông tin thay cho kiểu làm việc thủ công truyền thống trước đây. Công đoàn các cơ sở đã tham gia xây dựng và thực hiện đề án “Vị trí việc làm”, từ đó làm cơ sở cho việc cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CCVCLĐ; thực hành tiết kiệm chống lãng phí để tăng thu nhập và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ CCVCLĐ. Bên cạnh đó, CĐVC tỉnh cùng các CĐCS tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ đoàn viên. Theo đó, Công đoàn Viên chức Nghệ An, công đoàn các cơ sở đã thực hiện tốt các hoạt động, thăm tặng quà cho CBCCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết, giúp đỡ các đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo; xây dựng 2 nhà tình nghĩa; tặng quà cho học sinh nghèo ở huyện Tương Dương, Kỳ Sơn với tổng số tiền hơn 930 triệu đồng. Ngoài ra công đoàn các cơ sở đã tích cực tham gia động viên cán bộ CCVCLĐ hưởng ứng các cuộc vận động giúp đỡ các đối tượng chính sách, phụng dưỡng Mẹ VNAH, giúp đỡ xã nghèo với số tiền gần 10 tỷ đồng, góp phần tích cực vào việc đảm bảo an sinh xã hội.
Ông Hồ Việt Dũng - Chủ tịch Công đoàn Sở KH&ĐT chia sẻ: Sở KH&ĐT đã thực hiện niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết; sử dụng máy tính có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa chỉ cổng thông tin của sở. Vì vậy, thời gian thực hiện được rút ngắn hơn nhiều so với quy định. Đồng thời, Ban Chấp hành Công đoàn luôn chú trọng xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp. Nhờ đó, tạo được ấn tượng tốt đối với người dân và doanh nghiệp khi đến làm việc.
Từ năm 2012-2017, có 9.549 lượt người đạt lao động tiên tiến; 1.773 lượt người đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 854 lượt tập thể đạt lao động tiên tiến; 432 lượt tập thể đạt lao động xuất sắc. Nhiều tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Nước khen thưởng. Công đoàn Viên chức Nghệ An được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.
Lan tỏa các phong trào thi đua thiết thực
Việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực thúc đẩy các mặt công tác và phát huy nội lực nhằm nâng cao hiệu quả làm việc trong đội ngũ cán bộ, CCVCLĐ. Các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... gắn với từng chủ đề cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”.
Điểm nổi bật của phong trào thi đua lao động giỏi là cán bộ CCVCLĐ đã vận dụng sáng tạo để tổ chức các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Điển hình như cán bộ CCVCLĐ công tác trong các cơ quan khối Đảng, đoàn thể đã cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chế độ, chính sách sát với thực tế, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện cải cách hành chính giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý được nhanh, chính xác và đạt hiệu quả cao; cán bộ CCVCLĐ khối quản lý kinh tế triển khai ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin, phần mềm nghiệp vụ, thực hiện tốt cơ chế “một cửa” tạo ra sự gần gũi, thân thiện để phục vụ nhân dân kịp thời, thuận tiện; cán bộ CCVCLĐ trong lĩnh vực báo chí, truyền thông đã chủ động, sáng tạo để có những tin, bài, phóng sự chất lượng, kịp thời phản ánh những tấm gương đẹp, phê phán những biểu hiện tiêu cực của xã hội. 5 năm qua, có 2.200 sáng kiến, đề tài được đăng ký và thực hiện; 113 sáng kiến, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã có nhiều nữ CNVCLĐ trưởng thành, khẳng định năng lực công tác, phẩm chất, được đề bạt giữ chức vụ, trọng trách trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Hàng năm, CĐVC tỉnh đã hướng dẫn, tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”… Thông qua phong trào này, các CĐCS đã thể hiện vai trò trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị CBCC hàng năm, tham gia xây dựng và thực hiện các quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị, đề ra các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu hành chính.
Ông Nguyễn Phùng Khánh - Chủ tịch Công đoàn Trường Chính trị tỉnh, cho biết: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được cụ thể hóa ở nhà trường thành phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, lao động tốt” và được cán bộ CCVCLĐ nhà trường tích cực hưởng ứng. Nổi bật năm 2017, nhà trường có 2 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi xuất sắc; tổ chức nghiên cứu, nghiệm thu 7 đề tài, đề án khoa học và 12 sáng kiến kinh nghiệm cấp trường. Đặc biệt, trong năm đã tổ chức và phối hợp tham mưu tổ chức 4 hội thảo khoa học các cấp, trong đó có 1 hội thảo khoa học quốc tế. Công đoàn nhà trường luôn tổ chức biểu dương khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua.
Ông Chế Đình Bình - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An cho biết: Thời gian qua, Công đoàn Viên chức đã tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ CCVCLĐ; vận động cán bộ, đoàn viên tham gia tốt các hoạt động xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên. Đồng thời chú trọng thực hiện các phong trào thi đua thiết thực và có hiệu quả, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh xứng đáng là điểm tựa của cán bộ CCVCLĐ.
 
Ngày 21-22/12, Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự đại hội có 161 đại biểu.
Đại hội sẽ thảo luận và thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội sẽ bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức khóa IV, bầu 8 đại biểu đi dự Đại hội XVIII Công đoàn Nghệ An và bầu 2 đại biểu đi Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa V.
Thái Thủy
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang