LĐLĐ huyện Hưng NguyênPhong trào thi đua đã thực sự đi vào chiều sâu

27/10/17 10:39
LDNA+
Nhiệm kỳ 2012-2017 là một trong những nhiệm kỳ thành công của LĐLĐ huyện Hưng Nguyên trong hoạt động công đoàn. Điểm nhấn rõ nét là các hoạt động của công đoàn các cấp đã hướng mạnh về cơ sở; lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động.
Hướng về cơ sở
Ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đóng góp ý kiến, ký kết thoả ước lao động tập thể, tổ chức hội nghị dân chủ cơ sở... tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Song song đó, LĐLĐ huyện đã phối hợp các ngành liên quan triển khai tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động như chế độ chính sách, điều kiện làm việc... nên đã chấn chỉnh kịp thời tình trạng mất an toàn lao động, thiếu trang bị phòng cháy chữa cháy, đảm bảo tốt hơn quyền lợi người lao động. Tính đến nay, đã có 87,5% đơn vị ký thỏa ước lao động tập thể. Điểm đáng chú ý là đã phối hợp tốt với Chi cục thuế huyện tổ chức đối thoại với chủ doanh nghiệp về thực hiện chế độ chính sách cho người lao động mỗi quý một lần. Ông Nguyễn Hồ Chung - Chủ tịch Công đoàn Chi cục thuế Hưng Nguyên, nói: Các cuộc đối thoại được tổ chức với nội dung thiết thực khiến doanh nghiệp rất hào hứng, còn người lao động lại thấy rất cần thiết. Nhờ thế mà doanh nghiệp và người lao động hiểu hơn về những vấn đề nảy sinh khi tham gia BHXH dành cho lao động dài hạn và lao động thời vụ; các chế độ liên quan khi chấm dứt hợp đồng lao động...

Khởi công xây nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động đi vào chiều sâu, có hiệu quả chính là việc LĐLĐ huyện chỉ đạo các CĐCS phát động, đăng ký các phong trào thi đua trong CNVCLĐ. Mỗi ngành, mỗi lĩnh vực đã phát động các phong trào gắn với đặc thù hoạt động của ngành nghề như giáo dục, y tế, doanh nghiệp, hành chính... Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” được các đơn vị quan tâm thực hiện, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của cơ quan, phương án sản xuất kinh doanh của đơn vị đồng thời tạo môi trường làm việc sạch, đẹp, thân thiện...
Trong suốt cả nhiệm kỳ, hoạt động xã hội, từ thiện của các tổ chức công đoàn thực sự là nơi gửi gắm niềm tin, sẻ chia khó khăn, hoạn nạn... vì người lao động. CNVCLĐ toàn huyện đã quyên góp hơn 2,5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện như đỡ đầu gia đình chính sách khó khăn, trao quà cho CNVCLĐ khó khăn, hỗ trợ đoàn viên gặp rủi ro, hoạn nạn; hỗ trợ cho 10 lượt phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế từ Quỹ “Vì nữ CNVCLĐ nghèo” đã nâng cao cuộc sống cho gia đình nữ CVVCLĐ... Đặc biệt, đã có nhiều “Mái ấm công đoàn” được xây dựng từ tiền đóng góp của CNVCLĐ khiến NLĐ ấm lòng hơn. Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Hồ Thanh Lâm cho biết: Một đoàn viên của ngành có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn”. Việc hỗ trợ kịp thời này đã tạo điều kiện để gia đình đoàn viên nghèo vươn lên trong cuộc sống. Tôi thấy đoàn viên rất tin tưởng, phấn khởi trước hoạt động hỗ trợ ý nghĩa này.
Điều đáng mừng, các cấp công đoàn huyện quan tâm đến việc xây dựng điển hình và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua nhằm tạo đầu tàu cho phong trào của đơn vị. Từ thành công này, đề án “Phát triển đoàn viên thành lập CĐCS ngoài quốc doanh” do LĐLĐ huyện xây dựng đã thu hút thêm được nhiều đoàn viên mới gia nhập tổ chức.
Ông Cao Quang Như - Chủ tịch LĐLĐ huyện Hưng Nguyên cho biết: Quyền và lợi ích chính đáng của người lao động được quan tâm nhiều hơn. Người lao động được bảo vệ, có được niềm tin từ tổ chức công đoàn. Qua đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên toàn huyện thấy rõ hơn vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn.
Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã thành lập được 5 CĐCS, kết nạp mới 452 đoàn viên; xét kết nạp 228 đảng viên, 332 SKKN các cấp được tuyên dương; 169 tập thể, 239 cá nhân được các cấp công đoàn khen thưởng trong hoạt động công đoàn. 
Giữ danh hiệu vững mạnh xuất sắc
Chủ tịch LĐLĐ huyện Hưng Nguyên Cao Quang Như khẳng định: Mục tiêu giữ vững danh hiệu xuất sắc, tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn đang là yêu cầu được LĐLĐ huyện Hưng Nguyên đặt lên hàng đầu.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, một loạt các giải pháp, kế hoạch sẽ được LĐLĐ huyện thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ để hoàn thành mục tiêu này. Trước hết, hoạt động công đoàn huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động gắn với đó là đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Trong nhiệm kỳ mới, LĐLĐ huyện sẽ tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh bằng việc chăm lo đến quyền lợi sát sườn của người lao động, để người lao động gắn bó tổ chức công đoàn.
Tuy nhiên, khó khăn mà phong trào công đoàn ở Hưng Nguyên đang gặp chính là hoạt động của tổ chức công đoàn ở doanh nghiệp chưa rõ nét, nhận thức, hiểu biết pháp luật lao động của một số công đoàn còn hạn chế; việc đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo ở một số CĐCS còn chậm...
Định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Tử Phương nhấn mạnh: Hoạt động công đoàn cần quan tâm nhiều hơn đến người lao động, phải thực sự là điểm tựa, chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người lao động. Muốn thu hút được đoàn viên, chỉ có cách đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động. Tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền. Tổ chức công đoàn phải xác định rõ mình hoạt động vì ai, vì mục đích gì. Có như vậy mới đi đúng trọng tâm, thu hút được đoàn viên và hơn hết là vị thế của tổ chức công đoàn mới được nâng cao. LĐLĐ Hưng Nguyên cần phát huy đơn vị vững mạnh xuất sắc 5 năm qua, khắc phục những hạn chế, khó khăn, quan tâm hơn đến người lao động, chăm lo hơn đến chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn.
Đại hội Công đoàn huyện Hưng Nguyên khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022
Trong thời gian 2 ngày 30-31/10, LĐLĐ huyện Hưng Nguyên tổ chức Đại hội Công đoàn huyện Hưng Nguyên khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự đại hội có 150 đại biểu tiêu biểu đại diện hơn 2.700 đoàn viên công đoàn về dự đại hội.
LĐLĐ huyện Hưng Nguyên có 104 CĐCS, trong đó khối cơ quan cấp huyện 15 đơn vị, khối giáo dục 58 đơn vị, khối xã, thị: 23 đơn vị, khối doanh nghiệp: 8 đơn vị; CNLĐ thuộc khối doanh nghiệp có việc làm thường xuyên khoảng 90%; Thu nhập của CCVC khối hành chính sự nghiệp có mức lương bình quân từ 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng, khối doanh nghiệp từ 2,8 - 3,5 triệu đồng/người/tháng; một bộ phận lao động hợp đồng và cán bộ không chuyên trách khối xã, thị trấn mức lương cơ bản từ 1.150.000 - 1.210.000 đồng/tháng. 
Đại hội sẽ thảo luận và thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Công đoàn huyện Hưng Nguyên khóa VIII gồm 21 đồng chí, 5 đồng chí vào Ban Thường vụ, 5 đồng chí vào UBKT; bầu 6 đồng chí đi dự Đại hội XVIII Công đoàn tỉnh.

H.Y
Minh Thanh
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang