Xử lý vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba

07/03/18 14:44
LDNA+
Các đối tượng vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì bị xử lý theo: quy định hiện hành; bản cam kết, quy chế, nội quy cơ quan, đơn vị; quy định của hương ước, quy ước nơi địa phương cư trú và không được xét danh hiệu Gia đình Văn hóa.
Hỏi:
Tôi là giáo viên đang giảng dạy. Tôi nghe nói hiện tỉnh Nghệ An đã bãi bỏ Quyết định số 43 về xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động sinh con thứ 3. Vậy tôi muốn biết hiện nay việc sinh con thứ 3 có bị xử lý kỷ luật lao động không? Căn cứ vào văn bản nào?
Giáo viên trên địa bàn tỉnh
Trả lời:
Ngày 11/2/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh quy định một số chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/2/2018.
Theo quyết định này, Khoản 1 Điều 3 của Quyết định 43/2015/QĐ-UBND được sửa đổi như sau “Mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, trừ các trường hợp sau đây”.
Khoản 2, Điều 4 của Quyết định 43/2015/QĐ-UBND được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ký cam kết thực hiện các quy định về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình với chính quyền địa phương nơi cư trú và cơ quan đơn vị mình nơi công tác”.
Đối với nội dung xử lý vi phạm đối với người có hành vi vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định:
“6. Xử lý vi phạm
Các đối tượng vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì bị xử lý theo: quy định hiện hành; bản cam kết, quy chế, nội quy cơ quan, đơn vị; quy định của hương ước, quy ước nơi địa phương cư trú và không được xét danh hiệu Gia đình Văn hóa.
Trường hợp đã bị xử lý, nếu tiếp tục vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình thì tiến hành xử lý với hình thức cao hơn”.
Như vậy hiện nay, UBND tỉnh chưa bãi bỏ Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 quy định một số chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh mà chỉ sửa đổi, bổ sung 4 nội dung, trong đó có nội dung về xử lý vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba.
Căn cứ vào Quyết định 11/2018/QĐ-UBND ngày 11/2/2018 của UBND tỉnh thì việc sinh con thứ 3 vẫn bị xử lý. Tuy nhiên hình thức được áp dụng để xử lý kỷ luật sẽ căn cứ vào “quy định hiện hành, bản cam kết, quy chế, nội quy cơ quan, đơn vị”.
....................................................
Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
Ban chính sách pháp luật
Số 71A - Hồ Tùng Mậu - TP. Vinh
ĐT: 0919. 742.006 - 02383.843793
Email: tuvanphapluatcdna@gmail.com
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang