Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An: Nâng cao chất lượng dịch vụ và  văn minh thương mại
LDNA+ Nhiệm kỳ 2015-2020, Công ty Xăng dầu Nghệ An đã cụ thể hóa chủ trương nghị quyết của Đảng bộ Công ty thành các nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, mà còn tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đội ngũ CBCNV-NLĐ góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO