Đảm bảo dân chủ trong thực hiện chiến lược cán bộ

Công đoàn | Hoàng Yến | 10:06 13/09/2017

LDNA+ LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhằm đánh giá kết quả và đưa ra các giải pháp thực hiện chiến lược cán bộ có hi

Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Ảnh: Hoàng Yến

Theo báo cáo, hàng năm LĐLĐ tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; thường xuyên quan tâm chú trọng đến việc xây dựng quy chế, quy định phân công, phân cấp quản lý để thống nhất thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Có 153 cán bộ công đoàn chuyên trách được bố trí tại LĐLĐ tỉnh và 8 công đoàn ngành, 21 LĐLĐ huyện, thành, thị. Nhiều năm gần đây, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đã trưởng thành về mọi mặt, nhất là cán bộ cơ sở, là nguồn cung cấp cán bộ cho Đảng, chính quyền và các ngành, đoàn thể ở địa phương. Hầu hết cán bộ công đoàn các cấp luôn có ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, có bản lĩnh chính trị vững vàng; luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đề xuất, tiến cử người kế nhiệm, bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng qua các thế hệ... Về công tác cán bộ, bảo đảm công khai, minh bạch; công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ thường xuyên, thực hiện đúng quy trình, thủ tục. Trong công tác chỉ đạo, thực hiện những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ đều được đưa ra bàn bạc thảo luận dân chủ. Qua đó, đã phát huy dân chủ trong Đảng, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ cơ quan, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Ông Đỗ Đình Quang - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Vinh, cho biết: Đối với cán bộ của công đoàn thì các cấp ủy Đảng chưa chú ý trong việc bố trí, luân chuyển cán bộ, vì vậy đề nghị Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh cần lưu ý quan tâm và có kiến nghị. Công tác đào tạo cán bộ từ công nhân lao động lâu nay bị bỏ quên, không thực hiện; cần có cơ chế để đội ngũ cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp phát triển, cần có chính sách tuyển dụng cán bộ trưởng thành từ công đoàn cơ sở.
Theo ông Phú Văn Lĩnh - Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT thì qua 10 năm thực hiện công tác cán bộ, việc xây dựng đội ngũ cán bộ được LĐLĐ tỉnh thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, chặt chẽ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác quy hoạch cán bộ thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Công tác đào tạo cán bộ công đoàn được chú trọng; công tác bổ nhiệm cán bộ thực hiện đúng quy trình, thủ tục quy định; quy trình bổ nhiệm được thực hiện công khai, nghiêm túc. Ông Phú Văn Lĩnh cũng đề nghị Đảng đoàn cần phải có kế hoạch, quy chế đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ công đoàn dài hơi, trong đó chú trọng đào tạo bồi dưỡng thêm cán bộ trẻ.
Ông Nguyễn Công Danh - Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh cho rằng lâu nay công tác cán bộ của công đoàn đang bị động trong việc thi tuyển và tuyển dụng cán bộ, vì tổ chức Đảng tuyển dụng rồi mới chuyển công tác sang công đoàn. Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh chưa quyết liệt trong công tác cán bộ, để một số đơn vị còn thiếu cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong thời gian khá dài.
Ông Trương Xuân Quý - Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh cho rằng công tác cán bộ của công đoàn chưa có kế hoạch luân chuyển cán bộ giữa các ban, cán bộ phân công đi cơ sở còn ít và không có tổng kết, đánh giá. Có tình trạng tổ chức của công đoàn là nơi “gửi gắm” cán bộ gần đến tuổi nghỉ hưu của các tổ chức khác, do đó Đảng đoàn cần đề xuất với Tỉnh ủy có quy chế phối hợp về công tác cán bộ công đoàn.
Theo ông Nguyễn Văn Hồ - Phó ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh thì công tác quy hoạch có gì đó chưa “ổn” lắm, đó là chưa lấy những người chưa qua đào tạo để đưa vào quy hoạch. Vì thực tế nhiều người có năng lực, có trình độ nhưng họ lại chưa được đào tạo đầy đủ, bài bản vì vậy đề nghị Đảng đoàn cần xem xét những đối tượng này để đưa vào quy hoạch.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, cũng như những tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII. Đồng thời, đề xuất, bổ sung những nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo gắn với tình hình, nhiệm vụ, tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong cơ quan.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tử Phương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng thời khẳng định thời gian tới, trước hết trong năm 2017 tập trung chỉ đạo rà soát đội ngũ cán bộ công đoàn từ cơ sở trở lên; thông qua thực tiễn công tác để lựa chọn nhưng người có năng lực, trình độ đưa vào quy hoạch để bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nguồn chủ chốt các cấp công đoàn; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, dựa trên quan điểm phải bám sát yêu cầu thực tiễn; nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy đổi mới, sáng tạo; đổi mới quy trình lựa chọn, bố trí, sắp xếp, đề bạt, luân chuyển cán bộ theo hướng đảm bảo các bước chặt chẽ theo quy định. Đảm bảo dân chủ trong quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược cán bộ.

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO