Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An: Nâng cao chất lượng dịch vụ và văn minh thương mại

Đời sống & Lao động | Thái Thủy | 09:45 26/03/2020

LDNA+ Nhiệm kỳ 2015-2020, Công ty Xăng dầu Nghệ An đã cụ thể hóa chủ trương nghị quyết của Đảng bộ Công ty thành các nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, mà còn tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đội ngũ CBCNV-NLĐ góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm.

 
Khẳng định uy tín bằng chất lượng dịch vụ
Ông Nguyễn Sỹ Văn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ An cho biết: Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trước hết phải quan tâm đến yếu tố con người và văn hóa doanh nghiệp. Do đó, trong nhiệm kỳ qua Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo sát sao công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, có đạo đức tốt, gương mẫu trong xây dựng Đảng bộ và đơn vị. Nhờ thực hiện tốt các nghị quyết đề ra ở từng chi bộ, nên dù Công ty Xăng dầu Nghệ An có nhiều đơn vị hoạt động kinh doanh phân bố rộng khắp trong toàn tỉnh nhưng tình hình tư tưởng, chính trị của cán bộ, đảng viên, nhân viên toàn Công ty luôn ổn định, thống nhất; tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và văn minh thương mại đã giúp Công ty luôn giữ vững được thị phần chi phối trên địa bàn, uy tín, vị thế và thương hiệu Petrolimex Nghệ An ngày càng được khẳng định trên thị trường. Sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng luôn gắn với nhiệm vụ an ninh chính trị trong việc bảo đảm nguồn, bình ổn giá và cung cấp đủ mọi nhu cầu về xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Công ty đã quan tâm đầu tư đổi mới, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, mở rộng mạng lưới bán hàng. Hệ thống cửa hàng xăng dầu của Công ty được đầu tư sửa chữa và nâng cấp khang trang, sạch đẹp theo chuẩn nhận diện thương hiệu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Công ty Xăng dầu Nghệ An

 

Tại các cửa hàng đều triển khai chương trình Quản lý Cửa hàng xăng dầu Egas, hệ thống tự động hóa cột bơm Agas, cùng với việc thực hiện đầy đủ quy trình bán hàng 5 bước,… đã khẳng định tính minh bạch trong quá trình bán hàng, khách hàng ngày càng hài lòng, tin tưởng và lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu Petrolimex. Từ năm 2018, Công ty cũng đã triển khai hóa đơn điện tử giúp cho việc quản lý, lưu trữ hóa đơn dễ dàng và thuận tiện hơn cho khách hàng.
 
Việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành đơn vị như: Chương trình quản trị nguồn lực SAP-ERP; phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu EGAS; Chương quản lý Nhân sự tiền lương; Hệ thống quản trị mối quan hệ khách hàng CRM,… cho thấy tính khoa học, chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của Lãnh đạo doanh nghiệp.

Đào tạo nâng cao chất lượng kỹ thuật cho cán bộ công nhân viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy Công ty Xăng dầu Nghệ An triển khai thực hiện

 

Xác định công tác ATVSLĐ, PCCN và phòng chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng nên Đảng bộ Công ty luôn chỉ đạo quyết liệt công tác bảo đảm an toàn PCCN, ATVSLĐ, không để xảy ra sự cố cháy nổ, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Hàng năm, Công ty đều lập báo cáo giám sát môi trường, đo đạc các yếu tố môi trường lao động tại cửa hàng xăng dầu và kho xăng dầu đúng quy định; quan tâm công tác khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; thường xuyên thực hiện vệ sinh công nghiệp tại nơi làm việc; áp dụng và triển khai tốt chương trình 5S tại tất cả các đơn vị cơ sở,… bảo đảm môi trường làm việc sạch đẹp, gọn gàng, ngăn nắp, an toàn, ý thức của người lao động cũng được nâng cao.

Khu kho bể và hệ thống đường ống công nghệ tại kho Xăng dầu Bến Thủy, xã Hưng Hòa, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An trực thuộc Petrolimex Nghệ An

 

Điều đáng ghi nhận là, trong bối cảnh nhiều khó khăn khi trên địa bàn Nghệ An có nhiều doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu với số lượng cửa hàng xăng dầu lớn, kể cả hoạt động của một số cửa hàng xăng dầu không đủ điều kiện, kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn,…, đã tác động đến thị trường, thị phần kinh doanh của đơn vị. Song, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Theo đó, ngoài mặt hàng kinh doanh truyền thống là xăng dầu, Công ty còn phát triển kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ của Petrolimex (Dầu mỡ nhờn Petrolimex, Gas Petrolimex, Sơn Petrolimex, bảo hiểm Pjico, nước giặt Jana...). Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đều có bước tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Các chế độ chính sách đối với người lao động được bảo đảm, mức thu nhập của người lao động ổn định, năm sau cao hơn năm trước. Đến nay, thu nhập bình quân của người lao động đạt gần 11 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, Công ty chú trọng công tác an sinh xã hội, “đền ơn đáp nghĩa”, trong nhiệm kỳ qua, Công ty đã ủng hộ gần 5,6 tỷ đồng cho các quỹ xã hội - từ thiện.
Chú trọng công tác xây dựng Đảng
Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được xác định là nhiệm vụ quan trọng tâm xuyên suốt quá trình xây dựng Đảng. Vì vậy, trong nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng ủy và các chi bộ triển khai đồng bộ tới tận cán bộ, đảng viên. Đặc biệt: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 03 và 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tổ chức quán triệt tới 100% cán bộ, đảng viên. Sau học tập, Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết để các chi bộ triển khai thực hiện trong các kỳ sinh hoạt; lấy việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, chấp hành đường lối chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước làm mục tiêu phấn đấu trong cán bộ, đảng viên, người lao động. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị được quan tâm gửi đi học các lớp lý luận chính trị, bồi dưỡng kết nạp đảng viên.
Theo ông Nguyễn Sỹ Văn - Bí thư Đảng ủy Công ty, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, các biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp, quan tâm đến công tác đào tạo nguồn cán bộ kế cận. Đến nay, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An có 253 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã kết nạp được 47 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ đề ra. Các chi bộ luôn phát huy truyền thống của tổ chức đảng nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng trong từng khâu, từng lĩnh vực.
Bí thư Đảng ủy Công ty Xăng dầu Nghệ An Nguyễn Sỹ Văn khẳng định: Đảng bộ Công ty tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xứng đáng với vai trò là hạt nhân chính trị trong hoạt động doanh nghiệp; giữ vững và phát huy truyền thống của một đảng bộ nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Nghệ An sẽ tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy tiềm năng, thế mạnh của đơn vị, thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVIII, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Trong nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty Xăng dầu Nghệ An luôn có sự tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng sản lượng xăng dầu xuất bán bình quân là gần 6%/năm; tổng doanh thu tăng từ 3.916 tỷ đồng (năm 2015) lên 5.121 tỷ đồng (năm 2019), tăng bình quân 9%/năm; nộp ngân sách năm 2019 là 920 triệu đồng tăng 129% so với năm 2015; lợi nhuận hàng năm đều vượt mức kế hoạch giao của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

(1) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO