Đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm vì lợi ích của đoàn viên và người LĐ

Công đoàn | Trương Xuân Quý | 10:13 23/04/2018

LDNA+ Nhiệm kỳ qua, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Nghệ An nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy Nghệ An, sự phối hợp chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, các cấp, các ngành, đội ngũ CNVCLĐ, các cấp công đoàn toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực, chủ động trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Nghệ An, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các cấp công đoàn toàn tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, về đoàn viên và người lao động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động được bảo vệ. Vai trò công đoàn tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp tiếp tục được khẳng định.
LĐLĐ tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở LĐTB&XH và BHXH tỉnh kiểm tra tại 32 doanh nghiệp, công đoàn cấp trên cơ sở đã tham gia 298 đoàn, kiểm tra 2.396 lượt đơn vị; Tổ chức thực hiện giám sát theo Quyết định 217, 218-QĐ/TW về việc xây dựng, tổ chức thực hiện thang lương, bảng lương, định mức lao động và chế độ BHXH, giám sát việc trả lương làm thêm giờ của các giáo viên tiểu học trên địa bàn thành phố Vinh; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ, bữa ăn ca của người lao động tại khu công nghiệp...
Sau hoạt động giám sát, LĐLĐ tỉnh đã có kiến nghị gửi các cơ quan chức năng để kiến nghị giải quyết những hạn chế trong quá trình quản lý. Đồng thời, phối hợp với BHXH tỉnh triển khai thực hiện việc Công đoàn khởi kiện các đơn vị nợ BHXH. Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo LĐLĐ thành phố Vinh tiến hành khởi kiện 22 doanh nghiệp nợ BHXH ra Tòa án nhân dân thành phố Vinh. LĐLĐ tỉnh trực tiếp khởi kiện 1 doanh nghiệp (Công ty Venture) ra Tòa án nhân dân huyện Thanh Chương.
Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn đã tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị dân chủ đảm bảo chất lượng. Hàng năm, tỷ lệ tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động đạt trên 90%. Số CĐCS ký kết TƯLĐTT đạt 77% với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Thực hiện chủ đề “vì lợi ích đoàn viên” do Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai với nhiều hoạt động hướng về CNLĐ, đã mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên. Chương trình “Tết sum vầy”, “Tết vì người nghèo” được công đoàn các cấp tổ chức thiết thực, có hiệu quả nhằm chăm lo cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết.
Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động được phát động và thực hiện với nhiều hình thức thiết thực hơn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tiêu biểu là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Tham gia cải cách thủ tục hành chính”... đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhiều công trình đã đăng ký gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Trong nhiệm kỳ có hàng chục ngàn sáng kiến được công nhận với giá trị làm lợi hơn 90 tỷ đồng, có 53 đề tài được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.
Hoạt động tuyên truyền, giáo dục được đa dạng hóa với những hoạt động có ý nghĩa, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp. “Tháng Công nhân” hàng năm được tổ chức với phương châm hướng mạnh đến CNLĐ trực tiếp sản xuất bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa. Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” đã từng bước góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Trong 5 năm đã thành lập mới được 234 CĐCS với 39.472 đoàn viên (vượt 56% về thành lập CĐCS, 163% về phát triển đoàn viên so với chỉ tiêu đại hội XVII). Việc đánh giá xếp loại CĐCS và cấp trên cơ sở hàng năm được thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ, thực chất. Qua đánh giá, xếp loại hàng năm, trên 90% CĐCS xếp loại tốt, 100% công đoàn cấp trên cơ sở xếp loại tốt. Việc sắp xếp lại mô hình tổ chức công đoàn cấp huyện, ngành theo chủ trương của Tổng Liên đoàn, của Tỉnh ủy được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn” có chuyển biến tích cực, đội ngũ cán bộ công đoàn đã được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về hoạt động công đoàn.
Việc phân cấp tài chính toàn diện cho công đoàn cấp huyện, ngành được thực hiện có hiệu quả, tạo ra nguồn lực phục vụ đoàn viên và hoạt động của tổ chức công đoàn. Hoạt động kiểm tra được chú trọng, chất lượng hoạt động kiểm tra công đoàn được nâng lên. Công tác vận động nữ CNVCLĐ từng bước đi vào chiều sâu. Các mô hình câu lạc bộ được triển khai và nhân rộng có hiệu quả như mô hình CLB công nhân người Công giáo, CLB công nhân khu nhà trọ... Chế độ chính sách đối với lao động nữ được đảm bảo.
Các cấp công đoàn trong tỉnh thường xuyên vận động CNVCLĐ đi đầu trong công tác xoá đói giảm nghèo và các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, chăm sóc thương binh, liệt sĩ, tích cực quyên góp ủng hộ các loại quỹ do các cấp phát động như: “Quỹ vì người nghèo”, “Tết vì người nghèo”, giúp đỡ xã nghèo... với số tiền hàng chục tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 174 nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 4,965 tỷ đồng. Đặc biệt, đã kêu gọi CNVCLĐ đóng góp ủng hộ quỹ “Nghĩa tình Trường Sa, Hoàng Sa” với số tiền 4,894 tỷ đồng...

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Tử Phương tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty CP Dong A - Vinh
Ảnh: hoàng yến

Nhiệm kỳ 2018-2023, hoạt động công đoàn Nghệ An tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam và chức năng của tổ chức công đoàn để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung thực hiện có kết quả những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến CNVCLĐ. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Quan tâm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của BCH Tổng Liên đoàn khóa XI “Về chất lượng bữa ăn giữa ca của người lao động” cũng như ATVSTP nhất là ở những bếp ăn tập trung. Tổ chức đối thoại về việc thực hiện pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công tự phát tại doanh nghiệp, cùng với các cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết các cuộc đình công trái pháp luật. Phối hợp chỉ đạo tổ chức hội nghị dân chủ đảm bảo thời gian, chất lượng. Tiếp tục thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, tham gia quản lý, phối hợp kiểm tra giám sát, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.
2. Tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình đã ký kết với các đối tác phục vụ “Vì lợi ích đoàn viên” tạo sự khác biệt về quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn. Chỉ đạo tổ chức “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân” cho CNVCLĐ hàng năm đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
3. Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” góp phần phát triển cơ quan, doanh nghiệp. Phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức thi đua trên các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Tổ chức tôn vinh CNVCLĐ tiêu biểu, trong đó quan tâm đến CNLĐ trực tiếp.
4. Quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) của Đảng. Tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện Nghị quyết TW6 (khóa XII). Tích cực tham gia cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền của trang truyền hình công đoàn, trang thông tin điện tử, Báo Lao động Nghệ An. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong CNVCLĐ.
5. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, chú trọng trong các doanh nghiệp có đông CNLĐ, thực hiện đúng phương châm: Ở đâu có CNLĐ, ở đó có sự đại diện, bảo vệ của tổ chức công đoàn. Chỉ đạo tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ CĐCS sau Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Xây dựng, sắp xếp bộ máy, đội ngũ cán bộ công đoàn đảm bảo tinh, gọn, đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động công đoàn, giảm tải cho cơ sở. Tập trung xây dựng CĐCS vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ ngày 7/6/2014 về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới”. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp. Chỉ đạo đánh giá, xếp loại thi đua đối với các cấp công đoàn chính xác, thực chất.
6. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức” gắn với xây dựng vị trí việc làm. Triển khai thực hiện Nghị quyết TW6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
7. Chỉ đạo hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, xây dựng các mô hình hoạt động nữ công, chăm lo lợi ích cho lao động nữ. Tổ chức hoạt động của UBKT công đoàn các cấp có hiệu quả. Tập trung chỉ đạo công đoàn các cấp, phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác thu kinh phí công đoàn. Tăng cường công tác kiểm tra, trong đó quan tâm đến tình hình thu và quản lý sử dụng tài chính, tài sản ở các cấp công đoàn.
8. Tham mưu cho Tổng Liên đoàn, UBND tỉnh, phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, các cấp, các ngành triển khai đầu tư xây dựng “Thiết chế Công đoàn” ở khu công nghiệp.
9. Tổ chức động viên CNVCLĐ tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện do các cấp phát động. Vận động CNVCLĐ tiếp tục ủng hộ quỹ “Mái ấm công đoàn”, “Vì Trường Sa, Hoàng Sa” theo chủ trương của Tổng Liên đoàn. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ CNLĐ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo tất cả đoàn viên công đoàn còn gặp khó khăn đều nhận được hỗ trợ của tổ chức công đoàn. Thăm hỏi, động viên người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ... Tiếp tục quan tâm giúp đỡ xã nghèo, xã đặc thù theo sự phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO