Thực hiện chi trả Dịch vụ môi trường rừng:Ngày càng đồng bộ, hiệu quả

24/11/17 08:37
LDNA+
Hơn 5 năm triển khai thực hiện chính sách chi trả Dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh đã xác lập một hướng đi mới, ổn định, hiệu quả cho công tác bảo vệ rừng bền vững.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tăng cường kiểm tra, giải quyết những vướng mắc trong thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng

Năng động, linh hoạt để mở rộng nguồn thu, mở rộng đối tác và hợp tác quốc tế là những đánh giá của UBND tỉnh, ngành NN&PTNT đối với hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh - cơ quan điều phối thực hiện chính sách chi trả DVMTR. Sau thời gian thực hiện chính sách chi trả DVMTR theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương như Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC, Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT, Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã chủ trì cùng các cấp, ngành triển khai thực hiện chính sách ngày càng đồng bộ và hiệu quả.Chính sách chi trả DVMTR đã tạo lập nguồn tài chính bền vững cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, góp phần cải thiện sinh kế, tạo việc làm, xoá đói giảm nghèo của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, giúp người dân ngày càng yên tâm gắn bó với rừng, từ đó góp phầntích cực vào việc ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội tại các địa phương, nhất là các khu vực miền núi, vùng cao biên giới. Với nguồn thu được mở rộng hàng năm, đồng thời số người dân, hộ gia đình tham gia bảo vệ rừng tăng lên trên 20 nghìn hộ và diện tích rừng được bảo vệ, chi trả tiền DVMTR đạt trên 300.000 ha, chiếm 30% diện tích rừng toàn tỉnh. Tiền nhận khoán bảo vệ rừng đến tận tay người dân cho hiệu quả thiết thực đã ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cùng sự phối hợp của các cấp, đơn vị trong ngành NN&PTNT, chính quyền địa phương và nhân dân tại các lưu vực chi trả tiền DVMTR.

Ông Nguyễn Khắc Lâm, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cho biết: “Chi trả DVMTR là chính sách mang tính đột phá có nhiều ưu việt khi thực hiện. Đến nay, chính sách đang tiếp tục được bổ sung, điều chỉnh trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm thực tiễn. Một số vấn đề đang được kiến nghị thực hiện như việc quy định thẩm quyền của các địa phương trong việc điều tiết đơn giá chi trả DVMTR trong trường hợp quá chênh lệch giữa các lưu vực; quy định thẩm quyền của địa phương trong việc sử dụng kinh phí dự phòng và trong lồng ghép các nguồn vốn cùng với chi trả DVMTR để thực hiện hiệu quả hơn công tác bảo vệ, phát triển rừng. Thời gian qua, Trung ương đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR, điều chỉnh và bổ sung hệ thống văn bản nhằm phù hợp và đáp ứng yêu cầu thực tế. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tích cực tham gia góp ý trực tiếp và gián tiếp thông qua các hội nghị, hội thảo do bộ, ngành Trung ương tổ chức và bằng văn bản góp ý vào các dự thảo bổ sung, sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng”.
Ngày 15/11/2017, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua và chính thức đổi tên Luật Bảo vệ và phát triển rừng thành Luật Lâm nghiệp. Luật này đã xác lập các nội dung về chính sách chi trả DVMTR và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Như vậy chính sách chi trả DVMTR đã được đưa vào quy định chính thống trong Luật Lâm nghiệp. Bên cạnh các quy định trong Luật, các Thông tư hướng dẫn về thực hiện Chính sách chi trả DVMTR cũng được dự thảo sửa đổi bổ sung như Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC của liên Bộ NN& PTNT và Bộ Tài chính được tách thành hai thông tư, một thông tư do Bộ NN&PTNT hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả DVMTR và một thông tư do Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền DVMTR.
Mai Liễu
Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết

Tin cùng chuyên mục
Tin Mới Nhất
lên đầu trang