Huyện Nghi Lộc làm đúng theo luật định

Văn hóa & Giáo dục | Phạm Huy Đức | 14:56 17/09/2018

LDNA+ Tôi đọc bài “Nhiều giáo viên ở huyện Nghi Lộc không được xét danh hiệu chiến sĩ thi đua: Vì thiếu sáng kiến kinh nghiệm” trên Báo Lao động Nghệ An, xin nêu vài ý kiến sau đây.

 
Thứ nhất, có cán bộ quản lý giáo dục phát biểu: “Việc xét danh hiệu thi đua “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” chỉ dựa vào sáng kiến là không phù hợp,…”. Tôi nghĩ, nói như vậy là chưa đúng. Luật Thi đua khen thưởng chỉ quy định danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” chứ không có danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. Mặt khác, một cá nhân để được công nhận là “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cần phải đạt hai tiêu chuẩn, trong đó “sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” (trong ngành giáo dục và đào tạo thường gọi là “sáng kiến, kinh nghiệm”) chỉ là tiêu chuẩn thứ hai (tiêu chuẩn thứ nhất có 4 nội dung, khá toàn diện: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ; có đạo đức, lối sống lành mạnh - Điều 24, Luật TĐKT).
Thứ hai, tôi cho việc UBND huyện Nghi Lộc không thực hiện Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT mà thực hiện theo sự hướng dẫn của tỉnh để bảo đảm thi hành đúng Luật Thi đua khen thưởng là hoàn toàn đúng. Vì sao tôi nói như vậy?
Luật Thi đua khen thưởng được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003 và đã được Quốc hội sửa đổi hai lần vào ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013. Để thực hiện Luật Thi đua khen thưởng, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 và sau đó được thay thế bằng Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010. Nghị định số 42/2010/NĐ-CP cũng đã được sửa đổi hai lần tại Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 1/7/2014.
Về nguyên tắc, Bộ GD&ĐT ban hành thông tư để hướng dẫn công tác thi đua trong ngành mình thì nội dung thông tư phải phù hợp và không được trái với nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thi đua khen thưởng. Tiếc rằng, Khoản 2, Điều 10 của Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định một số thành tích được thay thế sáng kiến đã không phù hợp với Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 1/7/2014 (sửa đổi Nghị định số 42/2010/NĐ-CP).
Điểm b, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP quy định rõ: “b) Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cơ quan, tổ chức, đơn vị công nhận.
2. Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học do Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học cấp cơ sở giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, công nhận. Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, công nhận”.
Cũng cần phải nói thêm rằng, nếu bộ nào, ngành nào cũng ban hành quy định “thay thế” như Bộ GD&ĐT thì liệu Luật Thi đua khen thưởng sẽ đi về đâu?
Thứ ba, tôi nghĩ, nếu thấy Luật Thi đua khen thưởng, các nghị định hướng dẫn thi hành Luật này có những điểm không phù hợp với thực tiễn, các ngành, các cấp (chứ không phải chỉ riêng ngành GD&ĐT) nên tập hợp lại, thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Bộ, ngành), trình UBND tỉnh (lãnh đạo Bộ, ngành) để đề nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi chứ không thể tùy tiện thay đổi.
Nhân đây, cũng xin nói thêm, hiện nay Luật Thi đua khen thưởng được thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017, các nghị định cũ đã bị bãi bỏ. Nội dung tiêu chuẩn của danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” vẫn không có gì thay đổi so với Nghị định số 42/2010/NĐ-CP.
  • Vì thiếu sáng kiến kinh nghiệm
    LDNA+ Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục ngày 31/12/2015 đã “cởi trói” gánh nặng về sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) cho giáo viên. Tuy nhiên, vì sự chỉ đạo chồng chéo của các cấp ngành trong công tác xét thi đua, khen thưởng, hàng trăm giáo viên huyện Nghi Lộc dù đạt nhiều thành tích cao, vẫn không khỏi “ngậm ngùi” khi nhận kết quả xếp loại cuối năm.
    Thời sựmột năm trước - Yến An - Hoàng Tùng

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO