Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An lần thứ XX

Thời sự | 10:18 23/07/2020

Sáng nay (23/7), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc với sự tham gia của 250 đại biểu là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết, ý chí và niềm tin của 5.112 đảng viên đến từ 64 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội; Cùng dự đại hội cóđồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh, các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy.

Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX được tổ chức với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết; đề cao trách nhiệm nêu gương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới, sáng tạo, hiệu quả; xây dựng đảng bộ vững mạnh" và phương châm "Đoàn kết - Nêu gương - Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu quả".

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, AN-QP

Năm năm qua, nắm bắt thời cơ, thuận lợi; vượt qua thách thức, khó khăn, thách thức, đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ do Đại hội lần thứ XIX đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng đạt kết quả tích cực.Năng lực, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng được đổi mới, xác định và lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khâu đột phá, chú trọng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, ở cơ sở; sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên. Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh ngày càng khăng định vị thế, 05 năm liên tục được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đảng bộ vững mạnh tiêu biểu.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh nhấn mạnh "Thành công của Đại hội sẽ là tiền đề để Đảng bộ Khối CCQ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả trong công tác"".

5 năm qua, tổ chức đảng trong các cơ quan cấp tỉnh đã chủ động tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao: Trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy nghiên cứu, đề xuất, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp trong xây dựng Đảng trên các lĩnh vực tư tưởng chính trị và đạo đức, tổ chức cán bộ, phát triển đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, nội chính và phòng, chống tham nhũng, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, công tác dân vận và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Toàn cảnh Đại hội.

Trong các cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; xây dựng Nghệ An từng bước trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ. Trong Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động đổi mới phương thức hoạt động, nội dung, phương pháp làm việc.

Đồng chí Lê Thị Hồng Khanh - Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

Trong các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chủ trương, nhiệm vụ, nghĩa vụ, công tác chuyên môn được giao phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; định hướng thông tin dư luận, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính có bước chuyển biến; Công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở được chú ý; Cấp ủy các cấp lãnh đạo bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn trong cơ quan; Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng được tăng cường, có sự đổi mới; xây dựng đảng về đạo đức được đề cao trong cán bộ, đảng viên.Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định về trách nhiệm nêu gương có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trình bày Báo cáokiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Công tác tổ chức cán bộ, tổ chức xây dựng Đảng và đảng viên thực hiện đồng bộ đạt được kết quả tích cực; năng lực, hiệu quả lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, pháp luật nhà nước được đề cao. Chủ động quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của cấp trên và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 02 của Ban Thường vụ Đảng ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng”, Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ về "Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của tổ chức cơ sở đảng”.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Bên cạnh đó, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức, giảm thiểu hành chính hoá hoạt động đoàn thể, chăm lo vận động, tập hợp, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng cơ quan. Từ đó các đoàn thể chính trị xã hội luôn giữ vững được phong trào.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Báo cáo chính trị cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đó làvai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, xây dựng đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong các cơ quan cấp tỉnh cần tiếp tục được nâng cao, thực hiện tốt chức năng tham mưu vì mục tiêu phát triển tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả trong công tác; tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khâu đột phá; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ trở thành điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, tổ chức, ngành vững mạnh; khẳng định vị thể của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh đại hội.

Đại hội đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phávà giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó,cácchỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới đó là:Đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết, quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngay trong năm 2020;Đến cuối nhiệm kỳ, trên 90% văn bản, hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng internet (trừ văn bản, hồ sơ mật); trên 20% hồ sơ, 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ cao 3, 4; 100% bí thư cấp uỷ, báo cáo viên các cấp có khả năng trực tiếp quán triệt nghị quyết của của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày tham luận tại Đại hội.

Mỗi đảng bộ cơ sở xây dựng ít nhất một mô hình chi bộ 5 tốt, các chi bộ xây dựng ít nhất một điển hình đảng viên 5 tốt; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho 100% cấp uỷ viên cơ sở và bí thư chi bộ; kết nạp ít nhất 500 đảng viên; 100% cấp uỷ viên đảng bộ cơ sở dự sinh hoạt chi bộ được phân công theo dõi; 100% đảng viên tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú;Có 100% cấp ủy, ủy ban kiểm tra hai cấp xây dựng và kiểm tra hoàn thành chương trình đề ra; phát hiện, kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Đồng chí Thái Văn Thành - Giám đốc sở GD&ĐT trình bày tham luận tại đại hội.

Hàng năm, Đảng bộ Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ;Đến năm 2025, có 100% cán bộ, công chức, viên chức được sát hạch chuyên môn và đạt chuẩn theo quy định về vị trí việc làm; 100% cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên;Phấn đấu 100% tổ chức chính trị - xã hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hàng năm có ít nhất 5 cơ quan được công nhận đạt chuẩn văn hóa; Tất cả các hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ không dùng tài liệu giấy. Hồ sơ dữ liệu đảng viên được số hoá.

Ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở GT-VT trình bày tham luận tại đại hội.

Cùng với tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua, thảo luận và quyết định các nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ mới, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội 13 của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

Gắn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với tính Đảng cao nhất

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.Đảng bộ Khối đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng tình cao với kiểm điểm những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành đảng bộ khoá 19 trình Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý một số vấn đề, đó là: Việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác tham mưu, đề xuất ở một số ngành trong lĩnh vực kinh tế - xã hội còn thiếu quyết liệt, hiệu quả chưa cao; cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị có chuyển biến nhưng chưa có bước đột phá mạnh. Tính tiền phong gương mẫu, tinh thần tự giác, nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thật sự nghiêm túc, còn thiếu tinh thần trách nhiệm, nhân dân và doanh nghiệp vẫn còn phàn nàn về tình trạng quan liêu, phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ một số cơ quan, đơn vị trong khối. Công tác theo dõi, quản lý cán bộ, đảng viên nhất là trong việc chấp hành kỷ luật phát ngôn, việc sử dụng, tham gia mạng xã hội, sinh hoạt ở địa bàn cư trú còn bất cập. Nền nếp sinh hoạt, thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ một số đơn vị chưa cao, thậm chí còn mang tính đối phó. Mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi, trong từng công việc cụ thể chưa thật sự đồng bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quýcũng đề nghị Đại hội tiếp tục phân tích kỹ với thái độ phê bình và tự phê bình cao về những tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm để tìm giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.

Nhấn mạnh 5nội dung trọng tâm để đại hội thảo luận, quyết định, Người đứng đầu Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Khối cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế tổ chức hoạt động để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, gắn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với tính Đảng cao nhất, đồng thời khơi dậy được nhiệt huyết cống hiến, tính năng động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó, trọng trách và kỳ vọng lớn nhất đặt lên vai cán bộ, đảng viên Khối các cơ quan tỉnh hiện nay là tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách căn cơ, có hiệu quả chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 26 và Thông báo số 55 của Bộ Chính trị, sớm hoàn thành mục tiêu đưa tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá, trung tâm kết nối vùng Bắc Trung Bộ trên nhiều lĩnh vực. Trước mắt, là chung tay khôi phục kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020, tạo cơ sở vững chắc bước vào nhiệm kỳ đại hội mới của Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Chăm lo, củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức gắn chặt với xây dựng cơ quan mạnh, ngành mạnh; Đặc biệt chú trọng nêu gương và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu để lan tỏa, dẫn dắt quần chúng noi theo; Thường xuyên quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chấn chỉnh công tác phát ngôn, bảo vệ bí mật nhà nước và tham gia vào mạng xã hội của cán bộ, đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đảng, đồng thời sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 20 đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, tiêu biểu cho phẩm chất, trình độ, tâm huyết, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; bầu đoàn đại biểu đại diện cho trí tuệ, tiếng nói của 64 tổ chức cơ sở đảng và hơn 5.000 đảng viên của Khối các cơ quan tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Sau khi kết thúc Đại hội, Đảng bộ cần khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết gắn với trách nhiệm người đứng đầu và phải thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện.

Trong phiên khai mạc sáng nay, Đại hội đã tiến hành Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo truyenhinhnghean.vn

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO