KHÔNG Ý NGHĨA CHI!

Mỗi tuần một chuyện | 09:40 09/12/2019

LDNA+ Một trưởng ban thuộc Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương – CIEM đã nói như vậy khi được hỏi về việc cắt giảm điều kiện kinh doanh (ĐKKD) trong lĩnh vực lao động mà một hội thảo về chủ đề này mới được tổ chức ngày 4-12. Phải nói rằng, so với các ĐKKD trong công thương, tài chính, thực phẩm… thì ĐKKD trong lĩnh vực lao động dường như không được quan tâm lắm, kể cả trong giới chuyên gia lẫn báo chí.

 

Nhưng thực ra, những tác động của các ĐKKD trong lĩnh vực này lại tác động rất lớn đến các DN. Vì những ĐKKD trong lĩnh vực lao động có thông thoáng, hợp lý hay không sẽ quyết định tính chất quan hệ lao động giữa doanh nghiệp và người lao động. Một cách không ngoa, không nói quá, những ĐKKD ấy cũng tác động đến thị trường lao động nói chung.

Có điều là, nhưng hội thảo đã nhận định, dường như việc cắt giảm hay cải cách ĐKKD trong lĩnh vực này mới dừng ở mức độ khá… thủ công.

Đó là việc giảm mức độ yêu cầu về số lượng nhân sự hoặc giảm yêu cầu về quy mô diện tích của cơ sở vật chất chứ không phải là cắt giảm ĐKKD không cần thiết nữa. Chẳng hạn đối với ĐKKD trong huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Trước đây, NĐ 44/2016 quy định rằng: phải “Có ít nhất 5 người huấn luyện cơ hữu huấn luyện nội dung chuyên ngành, thực hành; trong đó có ít nhất 3 người huấn luyện chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện và 1 người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động”.
Sau khi cắt giảm, thì quy định trở thành “Có ít nhất 4 người huấn luyện cơ hữu huấn luyện nội dung pháp luật nội dung nghiệp vụ, trong đó có 1 người huấn luyện nội dung chuyên ngành, thực hành phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện, 1 người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động”.
Hoặc đối với điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Trước khi cắt giảm, quy định ấy là: “Có phòng học; phòng thí nghiệm; phòng, xưởng thực hành, thực tập; cơ sở sản xuất thử nghiệm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học theo chương trình đào tạo, quy mô đào tạo của từng ngành, nghề. Diện tích phòng học lý thuyết; phòng, xưởng thực hành, thực tập dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 5,5 - 7,5 m2/chỗ học”.
Còn sau khi cắt giảm, quy định ấy trở thành: “Có phòng học; phòng thí nghiệm; phòng, xưởng thực hành, thực tập; cơ sở sản xuất thử nghiệm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học theo chương trình đào tạo, quy mô đào tạo của từng ngành, nghề. Diện tích phòng học lý thuyết; phòng, xưởng thực hành, thực tập dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 5,5m2/chỗ học”.
Chỉ với hai ví dụ nêu trên, độc giả cũng có thể cảm nhận rằng: một sự cắt giảm cơ học đã được vận dụng. Người huấn luyện cơ hữu thì giảm từ 5 xuống 4, diện tích phòng học lý thuyết thì thay vì dao động từ 5,5m2 đến 7,5m2 thì chỉ còn giữ mức 5,5m2/chỗ học.
Trong khi đó, các chuyên gia chỉ ra rằng: thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, những quy định về diện tích, trụ sở… không còn đóng nhiều vai trò. Đã có những hãng taxi mà không sở hữu một chiếc taxi nào, đã có những mô hình giáo dục mà trường lớp không còn phải là những khối nhà cao tầng hiện hữu, đã có những ngành nghề mà quy định về an toàn, vệ sinh không còn phải là mức độ trang bị cho người lao động thông thường.
Đương nhiên, cơ quan quản lý nhà nước có thể nại ra rằng: những bất cập trong quản lý về ĐKKD có nguyên nhân từ Luật An toàn vệ sinh lao động, hay việc các bộ, ngành không phối hợp đồng bộ với nhau. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng: tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp lại phụ thuộc vào ý chí của từng bộ, ngành hay từng công chức. Bởi xét cho đến cùng, dù là cơ quan quản lý nhà nước hay từng thành phần trong đó thì phụng sự quốc gia mới là nhiệm vụ tối thượng.
Phụng sự quốc gia phải là điều không thể lãng quên. Nó phải là phẩm chất, dù chưa được chú trọng đúng như những gì mà một quốc gia tiến bộ yêu cầu, mà mỗi một chính sách trước khi được ban hành phải lấy làm nền tảng.
Bởi chỉ khi nào phụng sự quốc gia được đặt ra một cách nghiêm túc, thì lúc đó đất nước mới có thể tính đến thịnh vượng. Còn nếu không, tất cả mọi cải cách đều rất ít ý nghĩa.

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO