Luôn là lực lượng đi đầu trong các phong trào cách mạng

Công đoàn | 10:11 31/07/2019

LDNA+ Suốt 90 năm hình thành và phát triển, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 90 năm qua, tổ chức Công đoàn luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân và trở thành người bạn đồng hành, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ.

 
Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Với sự đầu tư tư bản càng lớn, càng gia tăng đội ngũ công nhân lao động. Cũng từ đó xuất hiện các tổ chức nghiệp đoàn, công hội để đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho công nhân lao động cả về chính trị lẫn kinh tế. Đó chính là tiền đề để tổ chức công đoàn ra đời. Một trong những tổ chức tiêu biểu nhất là Công hội Ba Son do người công nhân ưu tú Tôn Đức Thắng sáng lập năm 1920. Đây là hình thức tổ chức sơ khai của Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Tử Phương tặng quà cho CNLĐ tại huyện Thanh Chương - Ảnh: Hoàng Yến

 

Quá trình hình thành và phát triển của Công hội đỏ Bắc Kỳ gắn liền với quá trình hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong những năm đầu của thế kỷ XX, là người đặt cơ sở lý luận và nền tảng tư tưởng cho việc thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Người chỉ dẫn: “Công hội trước hết là để công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân, năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”. Câu nói giản dị đó của Người nhưng hàm chứa đầy đủ những tư tưởng lớn lao, đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Sự kiện thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ là một mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam. Kể từ đây, giai cấp công nhân Việt Nam có một tổ chức cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo công nhân lao động. Chính vì ý nghĩa đó, Đại hội V Công đoàn Việt Nam (tháng 11/1983) đã quyết định lấy ngày 28/7/1929, ngày thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ làm ngày truyền thống của Công đoàn Việt Nam.
90 năm xây dựng và trưởng thành, công nhân và tổ chức công đoàn Nghệ An đã có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn Nghệ An đã tự hào về đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc; luôn là lực lượng đi đầu trong các phong trào cách mạng ở Nghệ An. Đã có những đóng góp to lớn làm nên cao trào cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931; chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu và đặc biệt là đại thắng mùa xuân 1975, non sông thu về một mối, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.
Trong giai đoạn đầu thực hiện những chính sách mới về phát triển kinh tế, đặc biệt là những biện pháp về quản lý tài chính của công ty nhà nước, quản lý các nguồn vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, chuyển các công ty nhà nước thành công ty cổ phần, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn về đời sống và việc làm, nhưng bằng ý thức tự lực, tự cường, các cấp công đoàn đã động viên công nhân viên chức - lao động vượt qua mọi khó khăn. Công đoàn đã tích cực tham gia có hiệu quả vào quá trình tổ chức lại sản xuất, sắp xếp lại lao động, đổi mới doanh nghiệp, từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế. Tập trung đổi mới phương pháp chỉ đạo, tổ chức và phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động…
Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã tham gia tích cực vào hoạt động xoá đói giảm nghèo bằng tổ chức các nguồn vốn khác nhau cho người lao động vay, tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập. Vận động công nhân lao động đi đầu trong việc trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt do thiên tai, do hậu quả chất độc da cam, làm tốt các chính sách xã hội… Trong suốt giai đoạn này, công nhân lao động tỉnh nhà đã có hàng ngàn sáng kiến, hàng trăm đề tài làm lợi cho Nhà nước và doanh nghiệp hàng ngàn tỷ đồng, nhiều cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp bằng Lao động sáng tạo.
Từ thực tiễn hoạt động, để đáp ứng yêu cầu của đoàn viên, người lao động và sự phát triển của tổ chức, nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai đoạn được xác định cụ thể và sát thực hơn. Từ chỗ chức năng tuyên truyền giáo dục được đặt ở vị trí số một, hiện tại chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được đặt lên hàng đầu.
Các cấp công đoàn đều tập trung giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách, kiên quyết bảo vệ quyền lợi người lao động khi bị vi phạm, tập trung thương lượng ký kết TƯLĐTT, đẩy mạnh tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên tại tòa án, tổ chức đối thoại giải quyết những tranh chấp giữa người sử dụng lao động và người lao động, tập trung hỗ trợ đàm phán giải quyết đình công đảm bảo quyền lợi của cả hai bên. Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả được tổ chức như: Tháng Công nhân; Tết sum vầy; ký kết các chương trình phúc lợi; xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn… Nhiều hoạt động được đổi mới: lập tổ trợ giúp pháp lý; phổ biến pháp luật bằng tin nhắn, facebook, zalo, cổng TTĐT, lập các điểm tư vấn pháp luật miễn phí tại KCN và tại các cơ quan công đoàn…

Cán bộ công đoàn tư vấn pháp luật cho CNLĐ tại một cuộc đình công

 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với hàng loạt những đột phá khoa học và tiến bộ công nghệ, sẽ tác động sâu sắc đến sản xuất, đời sống, việc làm của người lao động. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, tác động lớn tới việc làm, đời sống của người lao động, quan hệ lao động và tổ chức, hoạt động của công đoàn. Việc thu hút đầu tư, phát triển nhanh các loại hình doanh nghiệp đặt ra hàng loạt vấn đề cho quản lý nhà nước và công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động.
Đó là gia tăng sự di chuyển lao động từ các vùng nông thôn tới các thành phố, với chất lượng lao động thấp, vấn đề nhà ở, phúc lợi xã hội gặp nhiều khó khăn. Tự do hóa thương mại làm cho sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài ngày càng lớn, một số doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất dẫn tới lao động bị mất việc làm. Để đương đầu với những áp lực nặng nề từ phía thị trường, nhất là trong giai đoạn chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, chiến tranh thương mại, chủ nghĩa bảo hộ… nhiều doanh nghiệp có xu hướng cắt giảm lao động, giảm lương hay cắt giảm trợ cấp phúc lợi. Việc vi phạm các quy định về điều kiện an toàn và vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và các điều kiện làm việc khác có thể xảy ra.
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vừa có tác động tích cực, tuy nhiên sẽ có yêu cầu cao về chất lượng lao động, nguy cơ mất việc làm của một bộ phận lao động phổ thông có thể xảy ra. Thực thi cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đang đặt tổ chức công đoàn trước một thách thức mới, đó là sự cạnh tranh khi sẽ ra đời tổ chức đại diện người lao động.
Trước những thời cơ, thách thức, những hạn chế, khó khăn, tổ chức công đoàn Nghệ An xác định sẽ tập trung vào những nhóm nhiệm vụ, trong đó thực hiện 3 khâu đột phá, đó là: Nâng cao chất lượng, trình độ của đội ngũ cán bộ công đoàn; chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên gắn với bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; tập trung phát triển nguồn lực làm cơ sở để tổ chức các hoạt động.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động công đoàn, hướng về cơ sở, đoàn viên và người lao động; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với người lao động; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút người lao động vào tổ chức Công đoàn; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; hoàn thiện phương thức hoạt động phục vụ, phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tập trung nâng cao nhận thức chính trị, trình độ tay nghề, ý thức pháp luật, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp cho đoàn viên, người lao động nhằm xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, có hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, truyền thống cách mạng của công nhân Trường Thi - Bến Thuỷ, CNVCLĐ Nghệ An sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Nguyễn Tử Phương 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO