Chế độ tử tuất cho người hưởng lương hưu
LDNA+ Những người đang hưởng lương hưu mà chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người đang hưởng lương hưu chết.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO