Tầm nhìn cho cải cách
30/06/17 09:13
LDNA+
Ý tưởng chính sách của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc bỏ chế độ biên chế đối với ngành giáo dục đang tạo ra một cuộc tranh luận hết sức sôi nổi. Ý kiến đồng tình và phản đối đều có đầy đủ cả. Như cựu Thủ tướng Anh Tony Blair từng nói, khi sang tư vấn cho Việt Nam: “Một cải cách được tất cả mọi người ủng hộ chỉ có nghĩa là bạn chẳng cải cách một cái gì hết cả!”. Ý tưởng chính sách của ông đang bị rất nhiều người phản đối, vì vậy đây chắc chắn là một cải cách!
TS. Nguyễn Sỹ Dũng
lên đầu trang