Nâng tầm để chăm lo người lao động tốt hơn

Công đoàn | Hoàng Yến | 14:46 30/07/2018

LDNA+ Đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp thời gian qua, đã thực hiện có hiệu quả vai trò đại diện cho người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Hiện nay, đội ngũ CBCĐ đang nỗ lực tự đổi mới, nâng tầm để chăm lo người lao động tốt hơn.

 

LĐLĐ huyện Yên Thành tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn theo phương pháp mới, sát với nhu cầu thực tế của các CĐCS - Ảnh: Hoàng Yến

Đổi mới

Theo ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Haivina Kim Liên, hoạt động công đoàn hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trước đây, nói đến công đoàn, người ta chỉ nghĩ đến các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nhưng nền kinh tế thị trường mở đòi hỏi người cán bộ công đoàn cũng phải tự “chuyển mình”. Để tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động, hay có được những bản thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn, đòi hỏi người cán bộ công đoàn phải có kiến thức, kỹ năng thương lượng cùng sự đam mê, lòng kiên trì và dám hy sinh lợi ích riêng. Trong tình hình hiện nay, đội ngũ cán bộ công đoàn tự thấy phải đổi mới mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nhất là khi Việt Nam tham gia Hiệp định CPTPP.
Bà Nguyễn Thị Hoài - Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Thành, cho rằng: Tình hình quan hệ lao động ngày càng phong phú và phức tạp. Các thế lực thù địch sẽ không ngừng chống phá, quấy rối và công nhân luôn là đối tượng bị các thế lực này lợi dụng, lôi kéo. Vì vậy, những người làm công tác công đoàn cần nâng cao nhận thức, kỹ năng cũng như hiểu biết của mình hơn nữa để tuyên truyền cho người lao động hiểu. Muốn vậy, mỗi cán bộ công đoàn cần tự học, tự rèn luyện để đáp ứng với thời cuộc. Làm công đoàn bây giờ phải hiểu biết pháp luật, phải mạnh mẽ, phải bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động bằng trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao chứ không thể làm công đoàn theo kiểu hành chính, thụ động. Cán bộ công đoàn phải trải qua thực tế, sâu sát với người lao động thì mới tập hợp được người lao động về với tổ chức của mình.
“Trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, hoạt động công đoàn ở cơ sở nhất là ở khối doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Tại các doanh nghiệp, cán bộ công đoàn luôn phải đối mặt với những áp lực diễn ra hàng ngày, cán bộ công đoàn phải là một trong những người có mặt sớm nhất trực tiếp hòa giải mọi xung đột trong quan hệ lao động, tham gia giải quyết mọi vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Một cái khó nữa là nếu đứng về người lao động có khi mất lòng ông chủ, nên cán bộ công đoàn có nguy cơ bị thuyên chuyển hoặc bị đuổi việc, trong khi cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn chưa có. “Để hoạt động công đoàn đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi CBCĐ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để dung hòa được quyền lợi của hai bên” - bà Trần Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam, cho biết.
Đào tạo CBCĐ - giải pháp cấp thiết
Những năm qua, đội ngũ CBCĐ toàn tỉnh đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động và sáng tạo; có kiến thức, trình độ và năng lực hoạt động thực tiễn; đóng vai trò then chốt thúc đẩy phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên, hiện nay, CBCĐ ở cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, lại hưởng lương do chủ doanh nghiệp trả, nên có những hạn chế nhất định trong việc đứng ra bảo vệ quyền lợi người lao động. Nhiều CBCĐ còn lúng túng khi tổ chức hoạt động; chưa tự tin, bản lĩnh để trao đổi, thương lượng với người sử dụng lao động trong xây dựng thỏa ước lao động tập thể, yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện các quy định của pháp luật lao động; chưa tạo được sức hút, sự tin tưởng, tham gia của người lao động vào các hoạt động công đoàn và sự đồng tình, hưởng ứng của doanh nghiệp đối với tổ chức công đoàn…
Bà Phạm Thị Lợi - Chủ tịch LĐLĐ huyện Tương Dương cho biết: Trước đây LĐLĐ huyện tổ chức bồi dưỡng cho tất cả Ban chấp hành CĐCS, tập huấn theo lý thuyết với 5 bài giảng có sẵn với thời gian 3 ngày; nội dung tập huấn không sát thực tiễn với cơ sở và không biết cơ sở cần gì để giảng, nên tập huấn xong nhiều cán bộ công đoàn cơ sở vẫn không nắm chắc được nội dung, khi về triển khai tại cơ sở vẫn còn nhiều khó khăn, lúng túng. Hiện nay, chúng tôi đã phải thay đổi cách thức đào tạo, đó là khảo sát nhu cầu các CĐCS cần gì, sau đó về soạn lại bài giảng cho phù hợp, liên hệ thực tế.

Trong quá trình đổi mới đã và đang đặt ra những yêu cầu mới, điều này đòi hỏi các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó có tổ chức công đoàn không ngừng đổi mới tổ chức, khẳng định được vị thế để nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của mình đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Vì vậy, tổ chức công đoàn cần phải xây dựng và nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh để nâng tầm đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế

Ông Nguyễn Tử Phương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Ông Nguyễn Xuân Hào, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH WOOIN VINA (Diễn Châu), cho hay: Ngày trước tập huấn cả ban chấp hành công đoàn trong mấy ngày gây khó khăn vì chúng tôi đều làm kiêm nhiệm. Về nội dung tập huấn còn dàn trải, chưa phân biệt đối tượng để tập huấn, như công tác nữ công thì chỉ nên chú trọng cho người làm nữ công; công tác kế toán, UBKT chỉ cử người làm nhiệm vụ đó đi tập huấn. Cái chúng tôi cần nhất là kỹ năng thương lượng và thỏa ước, giải quyết đình công thì không thấy đưa vào bải giảng. Mấy năm gần đây, LĐLĐ huyện Diễn Châu đã có nhiều đổi mới trong đào tạo cán bộ công đoàn, cụ thể là đã thay đổi trong cách thức tập huấn hàng năm. Những chuyên đề sát với thực tế, những điều mà công nhân trong các doanh nghiệp cần trang bị đã được hướng dẫn, trao đổi cụ thể theo cách “cầm tay chỉ việc”.
Bà Đinh Thị Hải Lý - Chủ tịch LĐLĐ huyện Quỳ Hợp, cho rằng: Cán bộ công đoàn là “xương sống” của tổ chức công đoàn. Tổ chức công đoàn có phát huy được tác dụng trong thực tiễn hay không là tùy thuộc rất lớn vào chất lượng của đội ngũ cán bộ công đoàn. Vì vậy, LĐLĐ huyện đã đổi mới cách tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở với phương châm “cầm tay chỉ việc”, phương pháp giảng dạy cũng được đổi mới, hướng tới những nội dung thiết thực, cấp thiết mà cơ sở đang cần như vai trò và trách nhiệm của chủ tịch CĐCS là gì, chức năng của ban chấp hành; kỹ năng thương lượng, xây dựng thỏa ước, đồng thời nêu các tình huống cụ thể đang vướng mắc tại các đơn vị, doanh nghiệp để thảo luận và đưa ra các giải pháp thực hiện.
Bà Phan Thị Trang - Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh, cho biết: Các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều khóa đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ CĐCS vì hầu hết họ đều kiêm nhiệm, chưa được đào tạo nghiệp vụ công đoàn, hoạt động chủ yếu bằng kinh nghiệm. Tuy nhiên, công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS cũng còn một số hạn chế. Vì là kiêm nhiệm nên cán bộ CĐCS khó sắp xếp thời gian theo học cả khóa. Giảng viên còn nặng về lý thuyết, chưa phân biệt đối tượng để hướng dẫn nghiệp vụ, bài giảng còn thiếu thực tế, kỹ năng, chưa lồng ghép một cách nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn nên chưa thu hút được người nghe. Từ những hạn chế đó, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã xây dựng quy chế và chương trình làm việc toàn khóa, trong đó có nội dung trọng tâm là nâng cao chất lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp công đoàn đã thay đổi trong công tác đào tạo với các nội dung thiết thực như nghiệp vụ công tác kiểm tra; tài chính công đoàn; kỹ năng tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và tư vấn pháp luật của các cấp công đoàn... Các giáo án, bài giảng tập huấn cho CBCĐ được biên soạn lại, cách thức giảng dạy được đổi mới theo cách “cầm tay chỉ việc”. Qua đào tạo, tập huấn đã giúp cán bộ CĐCS xác định rõ vai trò của công đoàn; xây dựng được các quy chế hoạt động ở cơ sở, kỹ năng thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể, biết xử lý mối quan hệ trong cơ quan, doanh nghiệp, từ đó phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi CĐCS.

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO