Nghĩa vụ của người sử dụng lao động

Tư vấn pháp luật | 16:17 21/12/2018

LDNA+ Người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật Lao động; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Hỏi:
Công ty chúng tôi đang sắp xếp lại lao động, trong đó có nhiều lao động phải chấm dứt hợp đồng. Vậy tôi muốn hỏi nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp này là như thế nào? Công ty có phải báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước nào không?
Trần Phong, ĐT: 0912676xxx
Trả lời:
1. Theo quy định của Điều 44 Bộ luật Lao động, trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế, người sử dụng lao động có nghĩa vụ như sau:
- Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật Lao động; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.
Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động.
- Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.
Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.
- Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
Theo hướng dẫn tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ thì thay đổi cơ cấu, công nghệ tại Khoản 1 Điều 44 của Bộ luật Lao động gồm các trường hợp sau đây:
a) Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;
b) Thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm;
c) Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.
Như vậy, công ty bạn đang thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động thì được xem là thay đổi cơ cấu công nghệ. Trong trường hợp này, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật Lao động; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.
Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động.
Tuy nhiên, nếu người lao động của công ty làm đơn xin đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động.
2. Nghĩa vụ thông báo của công ty
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 Bộ luật Lao động, Công ty phải trao đổi với công đoàn công ty và thông báo trước 30 ngày đến Sở LĐTB&XH trước khi cho thôi việc đối với nhiều người lao động.
Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ thì việc thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 của Bộ luật Lao động phải bằng văn bản với những nội dung chủ yếu sau:
a) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và người đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao động;
b) Tổng số lao động; số lao động phải thôi việc;
c) Lý do người lao động thôi việc;
d) Thời điểm người lao động thôi việc;
đ) Số tiền phải chi trả trợ cấp mất việc làm.
....................................................
Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
Ban Chính sách pháp luật
Số 71A - Hồ Tùng Mậu - TP. Vinh
ĐT: 0919. 742.006 - 02383.843793
Email: tuvanphapluatcdna@gmail.com

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO