“Những tác phẩm báo chí phải thấm đẫm tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp"

Thời sự | Cao Sơn | 08:47 18/04/2018

LDNA+ Đó là lời phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị – Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết hoạt động công tác hội, công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức vào sáng 17/4/2018, tại thị xã Cửa Lò.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Trương Minh Tuấn - Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thuận Hữu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Tổng Biên tập Báo Nhân dân - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

 

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: Cao Sơn

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Thuận Hữu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Tổng Biên tập Báo Nhân dân - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc

Dự hội nghị còn có đại diện đại biểu của các bộ, ban, ngành Trung ương, các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An cùng hơn 500 các nhà báo đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Năm 2017, được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự cố gắng nỗ lực, đồng thuận của các cấp Hội và toàn thể hội viên, Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận trên các lĩnh vực. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018, các cấp Hội tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt Luật Báo chí 2016, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Năm 2017, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động báo chí vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục như: Trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, hội viên, nhà báo, đặc biệt là việc học tập, quán triệt và thực hiện Luật Báo chí, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam ở một số cấp hội và cơ quan báo chí chưa thực sự được chú trọng, chậm trễ trong việc xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Nhiều nơi còn xảy ra hiện tượng vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp người làm báo phải xử lý kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo, thẻ hội viên và khai trừ khỏi Hội; một số cơ quan, đơn vị chủ quản chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các cấp Hội Nhà báo hoạt động.

Hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2017 và nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, những tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân chủ quan. Từ đó, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động báo chí và hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam.

Các phát biểu cũng xác định những khó khăn, thách thức từ thực tiễn hoạt động báo chí, hoạt động Hội hiện nay, nhất là Hội Nhà báo địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Hội nghị đã đề xuất một số giải pháp để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành; phối hợp giữa Trung ương và địa phương, trong việc xây dựng củng cố, kiện toàn bộ máy để tăng thêm tính hấp dẫn, chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo.

Chào mừng Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu: Nghệ An trở thành một trong những địa phương có hoạt động báo chí sôi động, với gần 700 cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên làm việc trong các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Cùng với hệ thống báo chí cả nước, báo chí Nghệ An đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, trực tiếp tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Bên cạnh đó, báo chí cũng đã phát hiện, động viên, cổ vũ kịp thời các điển hình, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực; phát huy nội lực, thu hút đầu tư, khơi dậy mọi tiềm năng; phát hiện, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, các tệ nạn xã hội; góp phần cùng Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà giành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, xứng đáng với sự yêu mến, tin cậy của nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chao mừng Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị – Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu: Giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ mục đích, nêu cao tinh thần cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực lắng nghe từ cơ sở, phát hiện những nhân tố mới, mô hình hay, đúc kết kinh nghiệm tốt, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các luận điệu sai trái, xuyên tác và âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Báo chí cần mạnh mẽ và chính xác trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần qua trong vào thực hiện các Nghị quyết của Đảng, thúc đẩy đất nước hội nhập và phát triển sâu rộng trong khu vực và quốc tế.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị - Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội Nhà báo Việt Nam cần phát huy hơn nữa vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, động viên cổ vũ người làm báo hoàn thành tốt chức trách của mình. Chú trong công tác chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ người làm báo có tính chiến đấu, có phẩm chất chính trị, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng học tập, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, cập nhật công nghệ làm báo hiện đại.

Năm 2017, số lượng hội viên gia nhập Hội cao nhất từ trước đến nay với 3.189 hội viên. Trong năm, thành lập mới 12 chi hội, tiến hành xóa tên 366 hội viên, 3 trường hợp bị khai trừ. Đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam có 287 đơn vị cấp Hội trực thuộc Trung ương Hội, bao gồm 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành, phố, 18 liên chi hội và 206 chi hội với 22.801 hội viên.

Năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng 571 kỷ niệm chương. Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 9 tập thể, Bằng khen cho 33 tập thể và 152 cá nhân. Đặc biệt, Hội Nhà báo Nghệ An được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.


(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO