Phải mạnh mẽ, kiên quyết

Công đoàn | Hoàng Yến (thực hiện) | 15:21 20/04/2018

LDNA+ Những năm qua, tổ chức công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ. Để hiểu rõ hơn về công tác này, phóng viên Báo Lao động Nghệ An đã có buổi phỏng vấn ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Phóng viên (P.V): Thưa ông! Xin ông cho biết vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật?
Ông Lê Đình Quảng (L.Đ.Q): Công đoàn tham gia xây dựng hoàn thiện chính sách, pháp luật có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Khi chính sách, pháp luật được ban hành khoa học, tiến bộ, phù hợp và bảo đảm được quyền lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động, thì “giá trị bảo vệ” của công đoàn được tăng lên gấp bội so với các hoạt động “bảo vệ riêng biệt”. Đây là hình thức “bảo vệ từ xa”, “bảo vệ từ đầu”, “bảo vệ diện rộng” quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động. Tôi ví dụ, từ năm 2014 đến nay, với sự tham gia tích cực của tổ chức công đoàn, nhất là tại Hội đồng lương Quốc gia nên tiền lương tối thiểu vùng đã tăng thêm 55,6% (năm 2014 tăng bình quân 15,2%; 2015 là 14,2%; 2016 là 12,4%; 2017 là 7,3% và 2018 là 6,5%), góp phần cải thiện một phần đời sống của trên 20 triệu lao động.

Ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam (người đứng) cùng đoàn giám sát liên ngành về thực hiện Luật BHXH tại Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 492 

P.V: Vậy ông có thể cho biết một số kết quả nổi bật trong việc công đoàn tham gia xây dựng hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động?

Ông L.Đ.Q: Hàng năm, Tổng Liên đoàn đã tham gia với Nhà nước xây dựng hàng chục văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội và hàng trăm văn bản cấp Chính phủ, cấp Bộ, ngành cũng như các văn bản pháp luật quốc tế khác. Trong các văn bản quy phạm pháp luật công đoàn tham gia, có nhiều văn bản quan trọng liên quan trực tiếp đến đoàn viên công đoàn, người lao động và tổ chức công đoàn như: Hiến pháp; Luật Công đoàn; Bộ luật Lao động; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Việc làm; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Doanh nghiệp...
Công đoàn cấp trên cơ sở đã tham gia xây dựng nhiều văn bản quy phạm nội bộ của địa phương, ngành có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn và người lao động. Công đoàn cơ sở đã tham gia xây dựng hàng chục ngàn thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế về tiền lương, tiền thưởng và các quy định nội bộ khác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của tổ chức công đoàn được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng; các ý kiến tham gia cơ bản thể hiện được nguyện vọng của người lao động, chất lượng tham gia từng bước được nâng lên, nhiều ý kiến đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu và đánh giá cao.
 
P.V: Dấu ấn của việc công đoàn tham gia xây dựng hoàn thiện Hiến pháp năm 2013 là gì, thưa ông?
Ông L.Đ.Q: Xác định việc tổ chức lấy ý kiến và tham gia xây dựng sửa đổi Hiến pháp là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý quan trọng của người lao động, đoàn viên công đoàn, cán bộ công đoàn, nên các cấp công đoàn đã tổ chức trên 1.000 cuộc hội nghị, tọa đàm với hơn 50.000 lượt người tham gia. Đặc biệt, gần đến ngày hoàn thiện dự thảo để trình Quốc hội thì xuất hiện ý kiến cho rằng không cần có một điều riêng về Công đoàn (Điều 10) vì Công đoàn đã được quy định tại Điều 9 (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên); và tại sao Công đoàn lại có 1 điều riêng mà các tổ chức khác như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ... lại không có? Song, bằng các luận cứ khoa học và thực tiễn sắc bén và vững chắc, cùng với việc sử dụng nhiều hình thức tham gia một cách linh hoạt, hiệu quả, với sự tham gia của cả hệ thống công đoàn, chúng ta đã tham gia có hiệu quả để Quốc hội quyết định tiếp tục khẳng định và phát triển quy định về Công đoàn trong Hiến pháp năm 2013 (Điều 10).
 
P.V: Được biết, khi nhận định về dự án Luật Công đoàn, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (cơ quan thẩm tra) nhận xét: “Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức nghiên cứu, chuẩn bị công phu, nghiêm túc và trách nhiệm cao. Đây là một dự án luật khó và phức tạp vì phải giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa công đoàn với tư cách là một thiết chế trong hệ thống chính trị đặc thù của Việt Nam và Công đoàn với chức năng nhiệm vụ bẩm sinh của nó trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta”. Ông có thể nói rõ hơn vấn đề này?
Ông L.Đ.Q: Trong các nhóm vấn đề mới được sửa đổi, bổ sung trong Luật Công đoàn thì có hai nhóm vấn đề luôn “căng” cho đến phút chót. Đó là vấn đề bảo vệ cán bộ công đoàn không chuyên trách (được gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo nhiệm kỳ tham gia Ban chấp hành công đoàn cơ sở; không được tự ý chấm dứt hợp đồng hoặc thuyên chuyển công tác nếu không có sự thỏa thuận của công đoàn) và luật hóa vấn đề tài chính công đoàn. Bên cạnh sự phản đối quyết liệt của một số tổ chức đại diện người sử dụng lao động, chúng ta còn chịu áp lực về sự không đồng thuận của Chính phủ. 6 ngày trước khi Quốc hội thông qua, Chính phủ có văn bản gửi Quốc hội về việc không nhất trí với dự thảo luật về hai vấn đề trên. Hai vấn đề trên là biểu hiện rõ nét nhất về sự xung đột và phức tạp của dự án Luật Công đoàn. Và cuối cùng Quốc hội đã chấp nhận những luận cứ do Công đoàn đưa ra.
 
P.V: Việc công đoàn tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có gặp khó khăn, tồn tại gì thưa ông?
Ông L.Đ.Q: Thực tế là còn gặp rất nhiều khó khăn, tồn tại. Đó là chất lượng tham gia trong một số trường hợp chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa sát thực tiễn, chưa dự đoán được xu hướng phát triển của quan hệ pháp luật. Không ít trường hợp, do chúng ta không mạnh mẽ, thiếu kiên quyết trong bảo vệ quan điểm, nên chính sách pháp luật được ban hành còn gây thiệt thòi cho quyền lợi của người lao động. Điển hình là quy định cách tính lương hưu của lao động nữ theo Khoản 2 Điều 56 Luật BHXH năm 2014. Do quy định cách tính lương hưu của lao động nữ thay đổi “nhảy vọt” ngay trong năm 2018 dẫn đến một số lao động nữ có dưới 30 năm tham gia BHXH nghỉ hưu năm 2018 sẽ có tỷ lệ lương hưu thấp hơn hẳn so với người nghỉ hưu năm 2017 (mức cao nhất lên đến 10% tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH), ảnh hưởng đến quyền lợi của lao động nữ.
 
P.V: Vậy những giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, thưa ông?
Ông L.Đ.Q: Tăng cường và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng hoàn thiện chính sách, pháp luật đã và đang là yêu cầu cấp thiết, không chỉ trước mắt mà còn mang tính chiến lược lâu dài của tổ chức công đoàn. Muốn vậy, các cấp công đoàn phải nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng và chủ động trong công tác tham gia xây dựng hoàn thiện chính sách, pháp luật trong mối quan hệ với các công tác khác của tổ chức công đoàn, từ đó có các giải pháp để tăng nguồn lực cho công tác này một cách thích hợp.
Phải đa dạng hoá các hình thức tập hợp trí tuệ của đông đảo CNLĐ, đoàn viên công đoàn. Những chính sách, pháp luật vừa qua không đi vào cuộc sống đều có chung nguyên nhân là “làm chính sách, pháp luật trong phòng kính”, xa rời thực tiễn. Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn cần chú trọng tạo môi trường thật sự dân chủ để khuyến khích CNLĐ, đoàn viên công đoàn đóng góp trí tuệ vào việc tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật. Ngoài ra, chúng ta phải quan tâm và có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ làm công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của tổ chức công đoàn theo phương châm “cán bộ là khâu then chốt, quyết định chất lượng công việc”. Hội đồng tư vấn chính sách, bao gồm các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực lao động, công đoàn, kinh tế ở cấp Tổng Liên đoàn và mạng lưới cộng tác viên chính sách, pháp luật ở cấp tỉnh là mô hình cần được sớm xem xét thành lập.
P.V: Xin cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO