Quy chế dân chủ và yêu cầu đối thoại tại nơi làm việc

Pháp luật | 02:18 30/12/2016

Đây là vấn đề mới, người sử dụng lao động (NSDLĐ) hay bỏ qua; người lao động (NLĐ) lại ít chú ý đến quyền này. 

Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động (BLLĐ) đã quy định về vấn đề thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Đây là vấn đề mới, người sử dụng lao động (NSDLĐ) hay bỏ qua; người lao động (NLĐ) lại ít chú ý đến quyền này. Nghị định 60/2013/NĐ-CP, ngày 19.6.2013 của Chính phủ định nghĩa “Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc là những quy định về quyền và trách nhiệm của NLĐ, NSDLĐ, tổ chức đại diện tập thể lao động với các nội dung NLĐ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra, giám sát và các hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”. Đối thoại giữa NSDLĐ và NLĐ tại nơi làm việc là việc trao đổi trực tiếp giữa NSDLĐ với NLĐ hoặc đại diện tập thể lao động với NSDLĐ nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa hai bên. Điều 10 nghị định yêu cầu trách nhiệm tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc bao gồm: Đối thoại định kỳ do NSDLĐ chủ trì, phối hợp với tổ chức đại diện tập thể lao động thực hiện 3 tháng một lần để trao đổi, thảo luận các nội dung quy định tại Điều 64 của Bộ luật Lao động; khoảng cách giữa hai lần đối thoại định kỳ liền kề tối đa không quá 90 ngày. Trường hợp thời gian tổ chức đối thoại định kỳ trùng với thời gian tổ chức hội nghị NLĐ thì doanh nghiệp không phải tổ chức đối thoại định kỳ.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm ban hành quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và phổ biến công khai đến từng NLĐ trong doanh nghiệp để thực hiện; bố trí địa điểm, thời gian và các điều kiện vật chất cần thiết khác bảo đảm cho đối thoại; cử thành viên đại diện cho bên NSDLĐ tham gia đối thoại; tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Bên cạnh đó, tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở có trách nhiệm phải tham gia ý kiến vào quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo yêu cầu của NSDLĐ đồng thời tổ chức bầu các thành viên đại diện cho bên tập thể lao động tham gia đối thoại tại hội nghị NLĐ; phối hợp với NSDLĐ tổ chức thực hiện đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

Sau 60 ngày kể từ ngày kết thúc lần đối thoại trước liền kề, NSDLĐ và chủ tịch công đoàn (CĐ) cơ sở hoặc người đại diện BCHCĐ cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập CĐ cơ sở tổng hợp nội dung và gửi nội dung yêu cầu đối thoại cho bên đối thoại; trong thời hạn 5 ngày làm việc phải thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc (tiếp theo) và 3 ngày sau NSDLĐ ra quyết định bằng văn bản. Quyết định này phải được gửi đến chủ tịch CĐ cơ sở hoặc đại diện BCHCĐ cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở và các thành viên tham gia đối thoại ít nhất 5 ngày làm việc trước ngày tổ chức đối thoại.

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi ĐDN: 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến 51 Hàng Bồ, Hà Nội và 39 Trương Định, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp.

Theo laodong.com.vn

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO