Quyền và trách nhiệm của CĐCS trong công tác an toàn, vệ sinh lao động

Tư vấn pháp luật | 14:00 26/11/2018

LDNA+ Điều 10 Luật An toàn vệ sinh lao động có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 quy định quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Hỏi:
Tôi vừa được bầu làm chủ tịch công đoàn tại một doanh nghiệp. Tôi mong muốn được tham gia với người sử dụng lao động để cải thiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại công ty. Vậy tôi muốn biết công đoàn cơ sở có những quyền và trách nhiệm gì đối với công tác an toàn tại doanh nghiệp?
Phongtran217@gmail.com
Trả lời:
Điều 10 Luật An toàn vệ sinh lao động có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 quy định quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động như sau:
1. Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động.
2. Thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện điều khoản về an toàn, vệ sinh lao động trong thỏa ước lao động tập thể.
3. Đối thoại với người sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động.
4. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động; giám sát và yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định về an toàn, vệ sinh lao động;
5. Kiến nghị với người sử dụng lao động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, khắc phục hậu quả sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
6. Tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tập huấn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn và người lao động.
7. Yêu cầu người có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động nếu cần thiết khi phát hiện nơi làm việc có nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người lao động.
8. Tham gia Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở; tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động để ứng cứu, khắc phục hậu quả sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động; trường hợp người sử dụng lao động không thực hiện nghĩa vụ khai báo tai nạn lao động thì công đoàn cơ sở có trách nhiệm thông báo ngay với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
9. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các phong trào thi đua, phong trào quần chúng làm công tác an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc; quản lý, hướng dẫn hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
Bạn cần căn cứ vào những quy định nêu trên để tham gia với người sử dụng lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Trong đó quan tâm tổ chức kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động; giám sát và yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.
 
Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
Ban Chính sách Pháp luật
Số 71A - Hồ Tùng Mậu - TP. Vinh
ĐT: 0919. 742.006 - 02383.843793
Email: tuvanphapluatcdna@gmail.com

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO