Quyết liệt giải phóng mặt bằng Đại lộ Vinh - Cửa Lò

Thời sự | Cao Sơn | 10:04 19/03/2020

LDNA+ Dự án đường giao thông nối TP. Vinh - thị xã Cửa Lò (giai đoạn 1) là công trình trọng điểm của tỉnh. Được khởi công xây dựng từ tháng 11/2017, theo kế hoạch hoàn thành trước ngày 30/11/2019, tuy nhiên đến nay, công trình vẫn chưa thông xe. Ngoài thiếu vốn thì nguyên nhân chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đoạn qua TP. Vinh còn chậm, đến nay mới bàn giao được 9,8km/10,8km.

Dự án đường giao thông nối TP. Vinh - thị xã Cửa Lò (giai đoạn 1) theo kế hoạch hoàn thành trước ngày 30/11/2019, tuy nhiên đến nay, công trình vẫn chưa thông xe - Ảnh: Cao Sơn

 

Tạm đình chỉ công tác nếu chậm tiến độ GPMB
Dự án đường giao thông nối TP. Vinh thị với xã Cửa Lò khi thực hiện có 412 hộ đất ở (trong đó, TP. Vinh có 195 hộ; huyện Nghi Lộc 205 hộ; thị xã Cửa Lò 12 hộ), 290 thửa đất nông nghiệp bị ảnh hưởng (TP. Vinh 269 thửa; Nghi Lộc 21 thửa), ngoài ra, trên tuyến còn có 1.002 ngôi mộ phải cất bốc. Để thực hiện dự án này phải xây dựng 16 khu tái định cư (TĐC) tập trung (trong đó, TP. Vinh 6 khu; Nghi Lộc 8 khu). Tại đoạn qua TP. Vinh, hiện tại có 259 thửa đất nông nghiệp đã bàn giao mặt bằng. Đất ở trong dự án mới bàn giao được 65/195 hộ.
Tại xã Nghi Đức, hiện đã phê duyệt 124/126 hộ; đã bàn giao mặt bằng cho 62 hộ/126 hộ. Công tác TĐC hiện đã phê duyệt phương án giao đất cho 100/138 lô tái định cư… Tại xã Nghi Phú, đã phê duyệt phương án bồi thường cho 69/69 hộ, trong đó, có 20 hộ đã chi trả tiền. Hiện, chính quyền đã tổ chức họp thông qua chủ trương bố trí và nhận đơn tái định cư của 49/54 hộ…
Công tác GPMB tại TP. Vinh nhìn chung còn chậm. Đất nông nghiệp, hiện trên tuyến còn 10 thửa (trong đó, xã Nghi Phú có 7 thửa; xã Nghi Đức 3 thửa) người ở đây yêu cầu bồi thường về đất và 1 hộ yêu cầu bồi thường phần tài sản xây sau quy hoạch. Liên quan đến đất ở trên tuyến, một số người dân đang có kiến nghị về giá nơi đi và nơi đến; bồi thường tài sản xây dựng sau quy hoạch; tài sản bị ảnh hưởng nằm ngoài phạm vi GPMB; yêu cầu bố trí thêm lô đất tái định cư…
Việc triển khai công tác GPMB và xây dựng các khu TĐC chậm làm ảnh hưởng đến công tác bàn giao mặt bằng cho dự án. Cụ thể, tại xóm Xuân Đồng (xã Nghi Đức) mới bàn giao được 78/138 lô khu tái định cư; khu tái định cư ở xóm 5 và xóm 21 xã Nghi Phú chưa có đất để bàn giao.
Ngoài ra, công tác GPMB khu TĐC xóm 21 còn chậm (UBND xã Nghi Phú đang triển khai cân đối diện tích, xác định nhân khẩu, tỷ lệ % thu hồi) để tiến hành làm thủ tục phê duyệt bổ sung. Phần vốn UBND TP. Vinh đối với phần diện tích xây thêm ở các khu TĐC theo tỷ lệ cơ cấu đã phê duyệt chưa bố trí kịp thời.

Đường Vinh - Cửa Lò đoạn qua khu dân cư xóm 11, xã Nghi Phú đến nay vẫn chưa giải phóng được mặt bằng

 

Ông Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND TP. Vinh yêu cầu: Trưởng các phòng, ban, đơn vị, UBND xã Nghi Đức, Nghi Phú bám vào các kế hoạch để thực hiện một cách cương quyết, tập trung, quyết liệt, chủ động để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án; làm việc kể cả ngoài giờ hành chính để tập trung làm nhanh, ưu tiên GPMB vệt 9m để thông đường; yêu cầu bàn giao mặt bằng đoạn qua xã Nghi Đức trước ngày 10/3/2020 và xã Nghi Phú trước ngày 20/4/2020. Trưởng các phòng, ban, đơn vị, xã Nghi Đức, xã Nghi Phú, các đồng chí cấp phó, cán bộ được phân công nhiệm vụ tại dự án này tích cực phối hợp giải quyết kịp thời các thủ tục, phần việc thuộc chức trách và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Thường trực Thành ủy, UBND thành phố. Thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất hàng tuần kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao bằng văn bản về UBND thành phố tổng hợp các khó khăn, vướng mắc đề xuất hướng xử lý. Văn phòng UBND, Phòng Nội vụ theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện, tổ chức cá nhân nào không thực hiện đúng tiến độ thì nhắc nhở, phê bình. Đến ngày 20/3/2020, các đơn vị, cá nhân thực hiện không đúng tiến độ thì giao Phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND thành phố tham mưu quyết định tạm đình chỉ công tác điều hành của cấp trưởng hoặc cấp phó được giao nhiệm vụ.
Phấn đấu bàn giao mặt bằng trước 20/6/2020
Trước sự chậm trễ trong công tác GPMB, ngày 20/2/2020, UBND tỉnh có Công văn số 827 yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò gửi TP. Vinh và các sở, ngành, địa phương liên quan. Trong đó, yêu cầu TP. Vinh tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt; tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ dự án. Đẩy nhanh công tác bồi thường hỗ trợ GPMB xây dựng các khu TĐC, vận động các hộ giao mặt bằng, đặc biệt, trong phạm vi vệt 9m để thông tuyến thi công. Cụ thể: GPMB vệt 9m đoạn qua xã Nghi Đức bàn giao trước ngày 10/3/2020 và GPMB đoạn qua xã Nghi Phú bàn giao trước ngày 20/4/2020. Phần còn lại đoạn qua xã Nghi Đức bàn giao trước ngày 10/5/2020 và qua xã Nghi Phú bàn giao mặt bằng trước ngày 20/6/2020. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, tổ chức đánh giá lại tình hình thực hiện để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB. Chủ tịch UBND TP. Vinh chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nếu thực hiện công tác GPMB không đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Liên quan đến tiến độ dự án đại lộ Vinh - Cửa Lò, ngày 9/3/2020, UBND tỉnh tiếp tục có Công văn số 134 thông báo kết luận của ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan vào ngày 3/3/2020. Trong đó, nhấn mạnh, thời gian qua các sở, ngành và các địa phương có tuyến đường đi qua đã nỗ lực tập trung triển khai công tác bồi thường GPMB. Đến nay, công tác GPMB đoạn qua thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc cơ bản đã hoàn thành thông tuyến thi công vệt 9m, riêng đoạn qua TP. Vinh còn chậm so với kế hoạch đề ra (còn 1km chưa bàn giao).
Để sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả dự án, yêu cầu UBND TP. Vinh tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã và các cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đoạn qua xã Nghi Đức trước ngày 15/3/2020 và xã Nghi Phú trước ngày 20/4/2020. Cụ thể: bàn giao đất nông nghiệp trước ngày 15/3/2020, bàn giao đất ở tại xã Nghi Đức bàn giao trước ngày 15/3/2020 và tại xã Nghi Phú bàn giao trước ngày 20/4/2020. Xây dựng khu TĐC Xuân Đồng (xã Nghi Đức) xong trước ngày 15/3/2020; xây dựng khu TĐC xóm 5 (xã Nghi Phú) xong trước ngày 25/3/2020 và khu TĐC xóm 21 trước ngày 20/4/2020. Phấn đấu giao đất TĐC đoạn qua xã Nghi Đức xong trước ngày 10/3/2020, đoạn qua xã Nghi Phú xong trước ngày 10/4/2020.
TP. Vinh rà soát danh sách các hộ đã đăng ký vào khu TĐC, vận động các hộ dân vào nơi đã hoàn thiện công tác xây dựng hạ tầng; phê duyệt số hộ, số lô TĐC đoạn qua xã Nghi Phú để tổ chức giao đất cho người dân tại khu TĐC xóm 5 và xóm 21. TP. Vinh tiếp tục rà soát các hộ vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB, TĐC, có văn bản và cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan gửi các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh kịp thời giải quyết. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đồng tình ủng hộ dự án. Đối với các hộ dân không chấp hành cần có phương án hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục tiến hành các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định để bàn giao mặt bằng.
Các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu TĐC, đồng thời tăng cường công tác quản lý chất lượng, mỹ quan công trình, biện pháp thi công. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB các khu TĐC, sẵn sàng thi công ngay các vị trí được bàn giao mặt bằng để sớm giao đất cho người dân. Có phương án quản lý đối với phạm vi đã GPMB 2 bên tuyến đường nối Vinh - Cửa Lò tránh hiện tượng tái lấn chiếm; xác định nhu cầu thực tế số lô TĐC phục vụ dự án, lập điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn tương ứng với quy mô các khu tái định cư phục vụ GPMB trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO