Sao cứ phải Thủ tướng chỉ đạo?

Mỗi tuần một chuyện | Dương Trần | 08:27 17/05/2019

LDNA+ “Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, ưu tiên, tập trung thời gian, nguồn lực cho cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh..”.

 

Trên đây là đề xuất ngắn gọn của Văn phòng Chính phủ trong báo cáo có cái tên rất dài: “Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 4 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019”. Vấn đề có lẽ không nằm ở cái tên báo cáo, mà nằm ở việc “đề nghị Thủ tướng”.

Đương nhiên, Thủ tướng có vai trò như Hiến pháp quy định, là “Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tính thống nhất và thông suốt của nền hành chính quốc gia”. Tuy vậy, không phải bất kể vấn đề gì cũng phải “đẩy” lên Thủ tướng.

Bởi về nguyên lý, mỗi bộ đều có Nghị định của Chính phủ quy định nhiệm vụ, chức năng riêng biệt. Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác cũng quy định rõ cơ cấu, nhiệm vụ và chức năng của chính quyền địa phương các cấp. Và các bộ, ngành và địa phương đều phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo luật định.

Tuy vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, người ta thấy Thủ tướng dường như phải trực tiếp chỉ đạo rất nhiều việc, từ những vụ việc cụ thể đến các vấn đề vĩ mô của quốc gia. Từ vụ “Café Xin Chào” đầu nhiệm kỳ, cho đến những việc gian lận thi cử, rồi cả “cắt ngọn” tòa nhà 8B Lê Trực trước kia. Mà mặc dù Thủ tướng sát sao, liên tục chỉ đạo như vậy, nhưng tình hình có vẻ không chuyển động bao nhiêu. Điển hình nhất là tòa nhà 8B Lê Trực đến nay chưa hoàn thành việc cắt ngọn theo chỉ đạo của Thủ tướng. Thậm chí có những vụ việc mà Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tới 4 lần mà sự việc vẫn giẫm chân tại chỗ.

Còn với việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành mà Văn phòng Chính phủ tổ chức hội thảo hôm 14/5, nếu các bộ tích cực, làm đúng chức năng, nhiệm vụ, thì chắc chắn Văn phòng Chính phủ cũng không cần phải kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo. Nên nhớ rằng, Nghị quyết 02/2019 của Chính phủ đã quy định và giao nhiệm vụ rất rõ cho từng bộ. Và nếu đọc Nghị quyết ấy rồi “tưởng tượng” ra rằng: các bộ trưởng đều đốc thúc được bộ mình thực hiện nghiêm những nhiệm vụ ấy, thì có lẽ đất nước đã “hóa rồng” chứ không phải đợi đến năm 2045 như khát vọng của Thủ tướng.

Nhưng không, báo cáo của Văn phòng Chính phủ chỉ ra rằng: Riêng việc tuân thủ chế độ thông tin báo cáo nhiều bộ cũng thực hiện chưa nghiêm. Hết tháng 4/2019 mà Văn phòng Chính phủ cũng mới nhận được báo cáo quý I của 19/22 bộ, cơ quan ngang bộ và 40/63 địa phương, trong đó nhiều báo cáo gửi chậm so với yêu cầu.

Hoặc Nghị quyết 02/2019 của Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, bãi bỏ, chấm dứt việc quy định thủ tục hành chính trong công văn hướng dẫn, hoàn thành trong quý I năm 2019. Tuy nhiên cho đến nay, Văn phòng Chính phủ chưa nhận được thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ này của các bộ, cơ quan.

Chỉ điểm qua hai vấn đề nhỏ như vậy thôi đã thấy sự trì trệ của các bộ trong thực hiện các Nghị quyết rất tốt đẹp của Chính phủ đã lên đến mức nào. Ấy vậy mà, trong nhiều báo cáo, người ta vẫn thấy “những kết quả đạt được” chiếm phần lớn dung lượng mà phần “những hạn chế, bất cập” thậm chí chỉ lược qua.

Thực trạng này cho thấy hai vấn đề: hoặc là cả hệ thống hành chính không làm việc; hoặc năng lực của hệ thống hành chính có vấn đề. Nếu vậy, sẽ chỉ có một cách thức giải quyết vấn đề như Thủ tướng đã từng chỉ ra: “Ai không ủng hộ cải cách thì đứng sang một bên”. Nhiều chuyên gia đã từng kiến nghị cả biện pháp “cách chức bộ trưởng” nếu các nhiệm vụ cải cách được giao cho một bộ cụ thể không được hoàn thành.

Dĩ nhiên, không ai mong muốn những biện pháp mạnh ấy được áp dụng và thực tế áp dụng các biện pháp ấy trong hệ thống hành chính hiện nay cũng rất khó. Điều ấy vừa do quy trình, vừa do “cách chức, từ chức” chưa trở thành thông lệ trong hệ thống. Nhưng một điều chắc chắn rằng: Chỉ khi nào Thủ tướng không được các bộ, ngành đề nghị chỉ đạo, thì khi ấy hệ thống hành chính mới vận hành theo đúng chức năng hiến định của mình.


(0) Bình luận
Tin mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO