Có “đường dây” chạy chế độ?
15/06/18 14:40
LDNA+ Sau khi triệu tập được “cò” Hoài vào ngày 10/5/2018 và làm việc với một số người liên quan, Công an huyện Diễn Châu đã có kết quả xác minh thông tin ăn chặn tiền của 5 bà vợ liệt sĩ tái giá tại xã Diễn Tân mà Báo Lao...
Tiến Đông Thời sự
Triệu tập nhưng “cò” không đến
11/01/18 14:46
LDNA+ Báo Lao động Nghệ An đã đăng bài: “Diễn Châu: “Cò” ăn chặn tiền của người có công”, và bài “Ai tiếp tay cho cò lộng hành?”.
Tiến Đông Thời sự
Giao công an huyện xác minh trả lời  trước 10/12
08/12/17 09:37
LDNA+ Báo Lao động Nghệ An đã đăng bài “Diễn Châu: “Cò” ăn chặn tiền của người có công”, và bài “Ai tiếp tay cho cò lộng hành?”. Bài báo phản ánh sự việc tại xã Diễn Tân có 5 bà vợ liệt sĩ đã tái giá, đây là những đối tượng...
Tiến Đông Thời sự
“Cò” ăn chặn tiền của người có công
09/11/17 09:51
LDNA+ Tại xã Diễn Tân (Diễn Châu) có 5 bà vợ liệt sĩ đã tái giá, dù là đối tượng đương nhiên được hưởng chính sách theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP và Nghị định 20/2015/NĐ-CP, nhưng do thiếu hiểu biết, họ đã bị một đối tượng...
Tiến Đông Thời sự