41%
13/05/19 08:38
LDNA+ Nói cho vuông: 41% học sinh lớp 12 của Nghệ An không đăng kí vào đại học là một tín hiệu rất đáng mừng, cho thấy sự hiếu học của người Nghệ đang chuyển biến theo hướng thực tế và hữu dụng.
Phạm Xuân Cần Nói cho vuông
lên đầu trang