Người Nghệ ở Ba Lan
31/12/16 14:51
LDNA+ Không biết tự bao giờ người Nghệ cứ cố ra đi, khi mỏi trở về hoặc gặp “đất lành” thì “đậu” lại. Tại Ba Lan, trong số hơn 30 ngàn người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống và học tập thì người Nghệ Tĩnh chiếm hơn phân nửa.
Nguyễn Thức Tuấn Tình Nghệ
lên đầu trang