Trách nhiệm công dân trước tương lai
07/06/18 15:36
LDNA+ Một dự luật đưa ra, rất nhiều người quan tâm, các vị đại biểu Quốc hội, trí thức và nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Một tín hiệu đáng mừng, khi người dân tham gia vào các vấn đề lớn của quốc gia, chứng tỏ lòng...
Biệt phủ của quan chức không thể bí mật
03/07/17 08:39
LDNA+ Gần đây khắp nước nổi lên hiện tượng biệt phủ của quan chức. Nhiều địa phương vùng sâu vùng xa, biệt phủ càng dễ được nhân dân nhìn thấy. Giữa những, nơi còn nghèo khó, sự giàu có xa hoa hiển nhiên càng nổi bật.
lên đầu trang