Ông Lê Hồng Vinh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
12/12/18 14:29
Sáng 12/12, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021.
lên đầu trang