Người cố thủ bằng lựu đạn 14 tiếng bị khởi tố 3 tội
11/10/18 13:21
Sơn bị khởi tố tội tàng trữ vũ khí quân dụng, chống người thi hành công vụ và cố ý làm hư hỏng tài sản.
lên đầu trang