Giảm giá cho đoàn viên công đoàn
09/11/17 11:21
LDNA+ Thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên”, Công ty CP Lâm Sản Nghệ An - Khách sạn Lam Giang giảm giá từ 10-20% các dịch, gồm:
Hoàng Yến Công đoàn
Trọng tâm, thiết thực, hiệu quả
15/08/17 09:31
LDNA+ Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) đã lựa chọn năm 2017 là “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn". Thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, trong năm nay các cấp công đoàn đã tích...
Hoàng Yến (thực hiện) Công đoàn
lên đầu trang