Đổi mới tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng
07/04/17 15:36
LDNA+ Ngày 2/4, Phòng và Công đoàn Giáo dục thị xã Thái Hòa tổ chức hội thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020”.
Thuỳ Linh Công đoàn
lên đầu trang