“Phí chia tay” là phí tận thu đó thưa ông Hưng
13/06/19 14:42
LDNA+ Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng đề xuất thêm quy định vào Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam “phí chia tay” với công dân khi xuất cảnh từ 3 -5 USD.
lên đầu trang