Tài sản của ông Nguyễn Trung Hà có biến động sau tin "cứu Nguyễn Xuân Sơn"?
04/05/18 07:43
Với mức giá giao dịch của ngày 03/05, giá trị cổ phiếu TVS do Chủ tịch CTCK Thiên Việt Nguyễn Trung Hà nắm giữ là 234 tỷ đồng. Ngoài ra, người thân của ông Hà cũng đang sở hữu cổ phần tại TVS.
lên đầu trang