Gắn nghiên cứu khoa học với khám chữa bệnh
15/04/18 11:00
LDNA+ Bác sĩ Nguyễn Văn Khanh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn có 20 năm cầm dao mổ nhưng đã có gần 70 sáng tạo kỹ thuật trong phẫu thuật ngoại - sản khoa. Đặc biệt, với những sáng kiến này đã...
lên đầu trang