Đánh giá tác động môi trường sót 126 hộ
10/08/18 15:20
LDNA+ Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Xi măng Sông Lam tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương đã được Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2016. Tuy nhiên, có nhiều hộ trong phạm vi ảnh hưởng nhưng không được...
Cao Sơn Thời sự
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự Lễ vận hành Nhà máy xi măng Sông Lam
01/05/17 19:39
LDNA+ Chiều 29/4, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Trần Đại Quang và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã tham dự Lễ thông xe kỹ thuật đường từ Hòa Sơn - Đô Lương (QL7,N5,D4) đến Nghi Thiết và Lễ vận hành Nhà máy xi măng...
Tiến Đông Thời sự
lên đầu trang