Không chỉ là “ký chạy hưu”
16/07/18 16:45
LDNA+ Nói cho vuông: Trong một ngày, trước khi nghỉ hưu đúng một tháng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ký quyết định bổ nhiệm tới 76 cán bộ lên chức trưởng, phó phòng của doanh nghiệp nhà nước này. Không...
Phạm Xuân Cần Nói cho vuông
lên đầu trang