Nhà sư xin hoàn tục là bình thường, nhưng xin giữ tài sản lại là điều... bất thường
09/10/19 14:16
Nhà sư Thích Thanh Toàn (chùa Nga Hoàng, Vĩnh Phúc) xin hoàn tục nhưng lại có thỉnh nguyện giữ lại toàn bộ tài sản đứng tên cá nhân, chính điều 'bất thường' này đã gây bức xúc trong dư luận cũng như niềm tin của phật tử xa...
Giáo hội phật giáo VN lên tiếng chuyện Thích Thanh Toàn
08/10/19 15:36
Thầy Thanh Toàn từng xuất gia tu học thì rõ ràng đương sự đã có những biểu hiện tu hành không đúng với Chánh pháp, theo tà đạo...
lên đầu trang