Đã và luôn “đi đầu dậy trước”
14/09/18 15:19
LDNA+ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930. Chỉ sau đó 3 tháng, một cao trào cách mạng đã nổ ra trên cả 3 kỳ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Mở đầu cao trào cách mạng 1930-1931 là cuộc biểu tình của công nhân Trường Thi...
Trương Công Anh Thời sự
lên đầu trang