Anh Bé ở Sông Con
04/07/19 15:16
LDNA+ “Anh Bé công đoàn” là cái tên thân thương mà cán bộ công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn Công ty CP Nông nghiệp Sông Con (huyện Tân Kỳ) gọi anh Trần Ngọc Bé, dù vai Chủ tịch Công đoàn chỉ là kiêm nhiệm.
Phú Văn Lĩnh - Hoàng Yến Công đoàn
lên đầu trang