Gần 200 người tham gia làm sạch bãi biển Cửa Hội
14/04/18 19:50
Sáng nay (14/4), phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò đã phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ ra quân tổng dọn về sinh môi trường tại khu vực lâm viên bãi biển Cửa Hội.
lên đầu trang