GS. Nguyễn Minh Thuyết: Cách đánh vần mới chưa phù hợp với học sinh lớp 1
28/08/18 09:04
Trước cách đánh vần K, C, Qu đưa hết về chữ Cờ, chữ Uôn thêm Ua – nờ- uôn… GS. Nguyễn Minh Thuyết cho biết, cách đánh vần này không nằm trong chương trình đổi mới giáo dục tổng thể của Bộ Giáo dục do Giáo sư Thuyết làm tổng...
GS Hồ Ngọc Đại nói về cách đánh vần tiếng Việt kiểu lạ
27/08/18 16:53
Theo GS Hồ Ngọc Đại, cách đánh vần theo bộ sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục (CNGD) đến nay đã được triển khai ở 49 tỉnh với hơn 800.000 học sinh theo học chương trình này.
lên đầu trang