Cách treo cờ rủ Quốc tang đúng quy định
05/10/18 16:08
Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được tổ chức trong 2 ngày 6,7/10/2018. Các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ ngày Quốc tang đúng quy định.
lên đầu trang