Dân nỏ tin mô!
24/01/19 08:55
LDNA+ Nói cho vuông: Nói cán bộ cấp tỉnh ở Nghệ An trong cả năm 2018 không tham nhũng, lãng phí vụ nào là dân không tin!
Phạm Xuân Cần Nói cho vuông
lên đầu trang