Điều tra: Các nhóm ‘cò’ dẫn xe qua chốt CSGT
15/05/19 08:15
Nếu chốt CSGT trực 24/24 giờ thì các nhóm cò dẫn xe cũng chia ca hoạt động liên ngày đêm.
lên đầu trang