“Khó chấp nhận”
16/11/17 08:31
LDNA+ Nói cho vuông: Yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet phải đặt cơ quan đại diện, phải đặt máy chủ ở Việt Nam là khó chấp nhận.
Phạm Việt Thắng Nói cho vuông
lên đầu trang