Trọng dân
18/01/19 14:51
LDNA+ Nói cho vuông: Việc UBND Thành phố Hà Nội và nhiều địa phương, bộ, ngành khác cấm công dân ghi âm, ghi hình các cuộc tiếp dân là vi phạm pháp luật, vì Luật Tiếp công dân 2013 không có điều nào cho phép quy định như...
Phạm Xuân Cần Nói cho vuông
lên đầu trang